Oppsalsfossen


Søndenåfossen sett mot sagbruket, med holmen som deler fossen til venstre i bildet

Foto: Guri Gjerde, Vikedal
Gilje Web