Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2023
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2023.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2023 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 30.07.2023 før vi eventuelt re-vurderer å redusere fisketrykket.

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
12.07.2023 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2022
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres i hovedsak på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2022.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2022 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 24.07.2022 før vi eventuelt øker fisketrykket innenfor forhåndsgodkjente rammer med Stadsforvalteren.

Om oppgangen fortsetter og blir som forventet, så ønsker vi å iverksette tiltak for å øke fisketrykket, der vi vil vurdere å åpne for fiske på mandager fra og med 25.07.22 til og med mandag 15.08.22, samt utvide sesongen fra mandag 15.08.22 til lørdag 20.08.22

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
13.07.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Årsmøte 2021 – Vikedal Elveigarlag
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 31.03.22 kl 19:30 på bankbygget 2etg. i Vikedal.

Eventuelt saker som ønskes tas opp bes sendes inn til styret innen søndag 27.03.22

Se egen inkalling HER

Vel møtt!
22.03.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web