Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

UTVIDET FISKESESONG i VIKEDALSELVA
Med referanse til forhåndsavtale med Fylkesmannen, fangststatistikk og tellerstatestikk pr. 11/08, så har styret i Vikedal Elveigarlag besluttet å forlenge sesongen til mandag 20.august i sesongen 2018. I tillegg åpnes mandag 13/08 og 20/08 for fiske. FREDEDE DAGER frem til og med 20/08 blir da tirsdag 14/08 og onsdag 15/08 (kl. 00:00 til 24:00).

Styret oppfordrer til å sette ut hunn fisk!

Elva er fortsatt stor, der spesielt oppgang i Opsal fossen og laksetrappene er utfordrende. Elva er nå på vei ned og vi regner med en økt oppgang i kommende uke.

INFO OM TJUVFISKE!
Vi har fått innrapportert tjuvfiske i Vindafjorden og Sandeidsfjorden de siste uken (deriblant flytegarn og ulovlige satt garn). Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn som tar seg av oppsynet i Vindafjorden og vi oppfordrer til å informere Statens naturoppsyn avd. Suldal v/ Reidar Sandal (mob: 908 77 844 - mail reidar.johan.sandal@miljodir.no) om det oppdages ulovlig fiske i Vindafjorden.
11.08.2018 - Styret
MIDTSESONGEVALUERING AV LAKSEFISKE 2018 I VIKEDALSELVA
I nasjonal forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er det stilt krav til midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak i Vikedalselva.

Vikedal Elveigarlag har den 10.juli 2018 utført midtsesongevaluering av Vikedalselva, der fangstrapportering registrert på websiden er basis for evalueringen. I tillegg vil teller resultatene kunne ha en innvirkning på evalueringen, som nå er sendt inn til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Evalueringen kommer ut med en forventet gytebestandsmåloppnålese som tilsier at vi kan øke fisketrykket i Vikedalselva innenfor de rammene satt i inngått forhånds avtalte tiltak etter midtsesongevaluering med Fylkesmannen.

Konklusjon:
Vikedal Elveigarlag ønsker å se an utviklingen av vannstand og oppgang utover juli måned før en beslutning om økt fisketrykk eventuelt iverksettes. Info blir lagt ut på websiden, så snart ny vurdering er utført.
10.07.2018 - Styret
NYTT KAMERA OG UNDERVANNSLYS
Med midler fra Fylkesmannen har vi nå fått installert nytt kamera og undervannslys i videotelleren. Vi er veldig fornøyd med resultatet og håper dette bidrar til enda bedre kontroll og dokumentasjon på oppgang av laks i Vikedalselva. Stor takk til Fylkesmannen og ikke minst Kjetil Gilje som har bidratt med å få nytt kamera på nett.

Video før oppgradering (MP4 video)
Video etter oppgradering (MP4 video)
30.06.2018 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web