Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

VIKEDALSELVA - PRØVEFISKE ETTER RØMT FISK
Vikedal Elveigarlag har nå fått formelt godkjent fra Fylkesmannen prøvefiske i Vikedalseleva etter rømt oppdrettslaks.

Vikedal Elveigarlag har i perioden før 21.10.2019 organisert prøvefisket på tillatelse for skjellprøvefiske fra Miljødirektoratet. Fiske etter 21.10.2019 skal nå reguleres i henhold til vedtaket fra Fylkesmannen.

Se vedlagt skriv for mer info og regler rundt prøvefiske.
23.10.2019 - Vikedal Elveigarlag v/styret
UTVIDET FISKESESONG
Vikedal Elveigarlag har nå utført påkrevd midtsesongevaluering. Resultatene ved midtsesong er bra både med tanke på oppgang av laks og innrapportert fangst.

Styret har besluttet at det åpnes for fiske frem til og med mandag 19.august, samt at vi åpner for fiske på mandager fra og med kommende mandag frem til og med mandag 19.august (totalfredning blir tirsdager og onsdager). Ellers, gjelder fortsatt 1 avlivet laks pr døgn og auren er totalfredet

Økning av fiske er innenfor rammen vi har i forhåndsavtale med Fylkesmannen.

Da ønsker vi fiskere lykke til med resterende sesong. Flott om dere hjelper til med innrapportering av fangst, samt innlevering av skjellprøver på avlivet fangst.
14.07.2019 - Styret
SVAR FRA VINDAFJORD KOMMUNE (ref. skogshogst)
Vi har nå mottatt svar på vår henvendelse til Vindafjord Kommune i forbindelse med forurensing av Vikedalselva grunnet skogshogst ved midtre/øvre del av elva. Det godt å se at kommunen responderer rask på vår henvendelse, der de har foretatt synfaringer i aktuelt område i tillegg til å vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Mer detaljert svar finner dere på «svar fra Vindafjord Kommune»
13.07.2019 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web