Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

Årsmøte 2021 – Vikedal Elveigarlag
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 31.03.22 kl 19:30 på bankbygget 2etg. i Vikedal.

Eventuelt saker som ønskes tas opp bes sendes inn til styret innen søndag 27.03.22

Se egen inkalling HER

Vel møtt!
22.03.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Merknad til Vindafjord Kommune fra Vikedal Elveigarlag
I forbindelse med pågående utredning og forslag om å bruke Fjellgardsvatnet som drikkevann, så har Vikedal Elveigarlag sendt inn merknad til Vindafjord Kommune. Vi stiller oss svært kritisk til forslaget!!

Les merknaden her

Vikedal Elveigarlagt har fokusert på konsekvenser for Vikedalselva, da Fjellgardane Vel og Vikedal Bygdelag belyser de andre verdiene som berøres av forslaget.
08.03.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Fisketillatelse 2021 - Uttak av pukkellaks i Vikedalselva
Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov. Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021.

Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv

Ansvarlig i felt: Tillatelsen til gjelder for Bjørn Ove Helgesen (913 97 108) og medarbeidere under hans ledelse. Koordinator i felt er Jostein Hallingstad og interesserte medarbeidere bes ta kontakt med Jostein på tlf. 932 23 545 eller på mail josthall@gmail.com

Ref. Vedtak fra Stadsforvalteren
23.08.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web