Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

GODKJENT REVIDERT FORHÅNDSAVTALE MED FYLKESMANNEN
Vikedal Elveigarlag har nå fått godkjent revidert plan for forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering for Vikedalselva. Avtale gir rom for at Vikedal Elveigarlag kan lokalt beslutte å både øke og minke fisketrykket innenfor de rammer som nå er avtalt med Fylkesmannen. Elveigarlagets beslutning blir basert på midtsesongevauleringen den 10.juli. Det er veldig viktig at Vikedal Elveigarlag får inn best mulig fangstrapportering og status igjennom sesongen, der vi oppfordrer alle tidligere og nye fiskere til å hjelpe til med å etterleve fangstrapporteringen i Vikedalselva.

Avtalen inneholder totalt fire handlingsalternativer, som kort oppsummer er:
  • Øke fisketrykket (utvide sesongen til 20.august og oppheve freding på mandager)
  • Opprettholde fisketrykket (ingen endring)
  • Redusere fisketrykket (sesongavslutning senest 05. august)
  • Stanse fiske (totalfredning fra 11. juli)
21.06.2018 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
FORBUD MOT FISKE ETTER LAKS OG SJØAURE UTENFOR VIKEDALSELVA
Det er forbud heile året mot fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre fra båt og land innenfor fredningssonen i Vikedal (se eget kart for etablert fredningssone, samt særskilte regler for setting av garn innenfor fredningssonen.


Mer info på websiden til Fylkesmannen i Rogaland under:
06.06.2018 - Hilsen Vikedal Elveigarlag v/ Styret
VIKEDAL ELVEIGARLAG MED ORG.NR 914 532 094
Etter å ha jobbet over tid med å få organisasjonsnummer for Vikedal Elveigarlag, så er det med stor glede å kunne få informere om at Elveigarlaget nå er godkjent registrert i Brønnøysund Registrene med org.nr 914 532 094
13.03.2018 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web