Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

Fisketillatelse 2021 - Uttak av pukkellaks i Vikedalselva
Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov. Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021.

Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv

Ansvarlig i felt: Tillatelsen til gjelder for Bjørn Ove Helgesen (913 97 108) og medarbeidere under hans ledelse. Koordinator i felt er Jostein Hallingstad og interesserte medarbeidere bes ta kontakt med Jostein på tlf. 932 23 545 eller på mail josthall@gmail.com

Ref. Vedtak fra Stadsforvalteren
23.08.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
SESONGUTVIDELSE I VIKEDALSELVA
Vikedal Elveigarlag har besluttet å utvide sesongen 2021 utover 15 august, der vi åpner opp for fiske mandag 16/8, onsdag 18/8, torsdag 19/8 og fredag 20/8 (tirsdag 17/8 er fredet og ikke tillatt med fiske).
Vi oppfordrer til at hunnfisk settes tilbake til elven, samt at en rapporterer snarlig inn om en får på land eller observerer pukkellaks i elva.

Da håper vi på mye nedbør de nærmeste dagene og en flott fiskeavslutning på årets sesong i Vikedalselva.
11.08.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Hva skal du gjøre når du får en pukkellaks:
- Fisken avlives (teller ikke med på døgnkvote)
- Fangsten av pukkellaks rapporteres inn i de samme systemene som for laks eller via e-mail bohel@online.no (ta gjerne da bilde av laksen)
- Ta en skjellprøve av pukkellaksen og lever inn på vanlig måte
19.07.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web