Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

Hva skal du gjøre når du får en pukkellaks:
- Fisken avlives (teller ikke med på døgnkvote)
- Fangsten av pukkellaks rapporteres inn i de samme systemene som for laks eller via e-mail bohel@online.no (ta gjerne da bilde av laksen)
- Ta en skjellprøve av pukkellaksen og lever inn på vanlig måte
19.07.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2021
Vikedal Elveigarlag har foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres i hovedsak på innrapportert fangst i tillegg til registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2021. Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2021 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se an utviklingen av vannstand, oppgang og fangstrapportering utover juli måned før en beslutning om en eventuell justering av fisketrykket iverksettes innenfor forhånds avtalte tiltak etter midtsesongevaluering.

Kopi av innsendt evaluering kan lastet ned HER

VIKTIG!
Vi har fått innrapportert observasjoner av fangst som ikke rapporteres inn vi vår fangstportal. Dette er svært uheldig for Vikedalselva, der manglende rapportering påvirker både midtsesongevaluering og års rapportering, som igjen kan medfører til ytterligere sentrale pålegg og restriksjoner rundt fiske i elva.

Fangst rapportering er ikke valgfritt, men lovpålagt og reguleres igjennom «Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)». Manglende innrapportering er ikke akseptabelt og kan medføre til bortvisning eller ved gjentakelser, så vurderes utestengelse fra fiske i Vikedalselva.

Vi anmoder fiskere og grunneiere til å innrapportere all avlivet og gjenutsatt fangst, samt ta kontakt om det er utfordringer rundt SMS innmeldingen eller at en observere fangst som ikke rapporteres.
15.07.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
REVIDERT PLAN FOR FORHÅNDSAVTALTE TILTAK ETTER MIDTSESONGEVALUERING 2021
Vikedalselva er pålagt midtsesongevaluering den 10.juli 2021, der vi kan informere at Vikedal Elveigarlag har fått godkjent revidert plan for forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering av laksefiske i Vikedalsleva for sesongen 2021.

Avtalen åpner for både å minke og øke fisketrykket avhengig evalueringens utfall. De «ytre rammer» er satt fra total stenging av elva fra og med 10.juli til at vi kan utvide sesongen frem til 20.august i tillegg til å åpne for fiske på mandager etter 10.juli om evaluering tilsier dette.

VIKTIG!
Hovedgrunnlaget for evalueringen den 10.juli er basert på innrapportert fangst via Elveigarlagets webside. Det er viktig at fangstrapportering innrapporteres mest mulig korrekt innen endt fiskedøgn. Husk også å registrere «null fangst» (blir ikke vist i fangsrapport på web) i tillegg til avlivet eller gjenutsatt fangst.

NYTT SMS NUMMER!
For sesongen 2021 skal fangstrapportering meldes inn på SMS til 2300 i henhold til SMS instruks

Vikedal Elveigarlag håper nå på god oppgang av fisk med flotte fiskeforhold og gode fangstrapporteringer.

Vi ønsker med dette både tidligere og nye fiskere velkommen til Vikedalselva og lykke til med sesongen 2021.
16.06.2021 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web