Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

AVSLAG På SØKNAD OM UTVIDET JAKT
Vikedal Elveigarlag har fått avslag på søknad om utvidet jakt på skarv og laksand. Se vedlagt søknad og vedtak om avslag.
10.02.2018 - Styret
MERKNAD / INNSPILL TIL VINDAFJORD KOMMUNE
Vikedal Elveigarlag stiller seg negativ til Ilsvåg Holding søknad om løyve til produksjonsauke av regnbueaure og har i den anledning sendt inn merknad til Vindafjord Kommune.

Ref. innsendt merknad.
19.12.2017 - Styret
UTVIDA FISKE 2017
Med bakgrunn i god oppgang og fangststatestikk ved årets midtsesongevaluering, dispensasjonssøknad fra Vikedal Elveigarlag, samt vedtak fra Miljødirektoratet, så utvides årets fiskesesong i Vikedalselva frem til 21.08.2017

I tillegg oppheves fredning på mandag 7/8, mandag 14/8 og mandag 21/8.

Ellers skal gjeldende fiskeregler følges.

Ref. vedtak fra Miljødirektoratet
02.08.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web