Vikedalselva 

Åpen for laksefiske torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag i perioden 15.06.19 - 19.08.19

Auren er totalfreda og døgnkoten er ein laks.
All fangst skal innrapporteres, inkludert skjellprøver


Vikedal Elveeigarlag
Org.nr 914 532 094

Største fisk 2019


10.3 kg laks tatt av
Leif Handå i sone 1.


Idyliske Vikedal ligger i Vindafjord kommune i Rogaland

Vikedal har god kapasitet på overnatting med tre camping plasser, i tillegg
til hytteutleige i distriktet. Fine muligheter for fotturer i fjell og skog.

Vannføring / Vanntemperatur / Værmelding
Vannføring siste 2 mnd:
Vannføring siste uke:
Vanntemperatur siste 2 mnd:
For andre andre tidsperioder eller verdiar, sjå NVE's Sildre tjeneste: http://sildre.nve.no/Station/38.1.0
Gilje Web