Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Billy Dato: 23.07.2022
Melding:
Ser at det er litt diskusjon om fiskereglar og opningstider i elva. Det hadde vore fint og interessant med meir lokalt tilpassa styring av fiske, men for å få dette til meine eg at Miljødirektoratet måtte gjeve vidare rammevilkår med tanke på opnigstid for fiske, t.d. 01.06. – 01.09. Då kunne ein opna elva tidlegare i nedre del; t.d. nedom Opsalsfossen open frå 01.06. – 10.08. mellom Opsalfossen og Ørnesfossen 10.06. – 20.08. og ovanom Ørnesfossen 20.06. - 01.09. For å styre/avgrense uttaket kunne det då vore innført personlege kvotar, og elles fiskestopp ved ei viss vannføring, men eg meine at fredning ved vannføring under 5 m3/sek. blir å ta litt hardt i. Om ein ser på t.d. fjoråret, så var det 15 dagar med vannføring over 5 m3/sek i perioden 15.06. – 15.08. Men 4 av desse traff på fredningsdagar, dette ville dette medført at det kunn var 11 dagar att som var open for fiske i Vikedalselva i 2021. Trur at me må leva med dei relativt enkle reguleringane av fiske som blir pålagt frå Miljødirektoratet i Vikedalselva enno ei tid. Lokalt tilpassa styring av fiske krev nok òg meir engasjement frå grunneigarane, og Vikedalselva er ei lita elv, der dei fleste grunneigarane har ubetydelege inntekter frå fiske, derfor trur eg dette er vanskeleg å gjennomføre. Men ein skal aldri seie aldri, kanskje det kjem på litt lengre sikt.

Navn: Kjetil Dato: 21.07.2022
Melding:
Strømbrudd pga lyn i Vikedal igår, skal sjekke i ettermiddag om den ene serveren ikke har autostartet.

Navn: Ole Dato: 21.07.2022
Melding:
Er det andre som ikkje får lastet ned video i teller i dag?

Navn: Torleif Grimås Dato: 20.07.2022
Melding:
Eg, er av den meining at dene elva har meir en nok fredning i samanlikng med andre elvar, til dømes Etneelva desse to elvane opna ca, samtidig, men dei har ikkje fredningsdagar, som her i elva og ikkje snakk om Årdalselva dese tri elvane er der ikkje så stor skjilna på. 4 kubikk som du Sjur nevner kan eg og gå med på, men dei dagane som er stengde skall jamen då takast att med like mange dagar med og opna for fiske på mandagane og tirsdagane.

Navn: JER Dato: 19.07.2022
Melding:
Helt enig med deg sjur lothe. Men 5 kubikk er en grei grense.

Navn: David Danielsen Dato: 19.07.2022
Melding:
Fredning skaper vell litt komplikasjoner for grunneiere som forhåndsselger døgn/ukefiske. Men i utgangspunktet er jeg helt enig med deg Sjur.

Navn: Sjur Lothe Dato: 19.07.2022
Melding:
Kunne det være en ide å frede hele elva når vannstanden er under 4 kubikk ? Da står vel fisken bare og trykker i hølene. Bare en tanke......

Navn: Torleif Grimås Dato: 17.07.2022
Melding:
For deg OlafK, som fiska mykje på 7a og at på dei stryka der freda elva seg sjølv på lite vatn i elva, det kan ein sjå på innmelde fiskar.For meg som fiska berre på 1 på lite vatn i elva då bruka eg dobe med flåger på det tykjer eg er det morsomste fiske å få fisk på. Om det går lenge melom kvar gong eg får laks på dei, så kosa eg meg med det fiske.

Navn: David Danielsen Dato: 17.07.2022
Melding:
Etter mitt syn burde det vært lettfiske og vadeforbud når elva var under 4 kub. Men ser ikke at det er verre og fiske i hel en oksygen fattig holdingpool i øvre elv kontra fiske på laks som står i stryka.

Navn: OlafK Dato: 17.07.2022
Melding:
Like før dere smeller i tottene på hverandre:-) Ved lite vann så hadde det kanskje vært på sin plass med restriksjoner, kan være enig i det. Men så var det å definere hva som er lite vann. Fossene, eller strykene som her nevnes kan jo fint fiskes så lenge det renner vann, men blir jo mindre og mindre sportslig etterhvert som det tørker opp. Og med 2 døgn fredning i uka, så er det lett å bli overivrig de dagene elva er åpen. Er jo ikke uvanlig med fin vannstand mandag og tirsdag, og dårligere dagene den er åpen. Skulle det fredes på enkeltsoner så ville jo det også gått ut over kortselger. Er ikke lett å gjøre alle til lags under sånne premisser som elva styres etter.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test