Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Sverre danielsen Dato: 02.01.2017
Melding:
Ønsker alle laksefiskere og elveeierlag et riktig godt nytt år

Navn: Torleif Dato: 13.12.2016
Melding:
Nei, eg forstår ingen ting snart, kvifor det i elva her skal vara så umogeleg å få lov til å fiska meir. I andre elvar får dei mest til kva dei vill. Til dømes i Årdalselva der ønska dei byrja fiske i mai mnd. ingen problem. Dei har vell litt større gytebestandmål i elva si, men ikkje så veldig mykje. Fisk er her meir enn nok av til å ha eit større utak i elva. Det veit eg for eg har sett alle fiskane minst to gonger, som har gått gjenom tellaren. Eg stola meir på den, enn desse gytefisk tellerane. Og at desse som styre med fiske kjem med så flåsete påstander att der blir fiska så mykje meir i elva enn som er innmeld. Og i tilleg at der ikkje er utsett fisk i elva att i 2015. Dette er jo berre tull. Nei, her kan ein fiska ein god del meir laks meinar eg. I, tillegg kunne ein sikkert fiska lit aure.

Navn: Arild Dato: 12.12.2016
Melding:
Eg vett og det som du gunnleiv nevne,men det er jo det samma styret her kvart år.Eg forstår det ikkje,menn det eg vett er att dei barre lova og lyge når det gjelde vikedalsvassdraget.Torleif har eit godt poeng som seie att vikedalselvå ska kuast nere,så der er nåken så ikkje gjere jobben sin her kor det ligge vett ikkje eg.

Navn: Gunnleiv Dato: 12.12.2016
Melding:
Synes det er merkelig nå, elvene sør i ryfylket fikk tellingene på dagen, bra resultater i elvene der. så synes det ikke kommer noe her..

Navn: Arild Dato: 10.12.2016
Melding:
Der er ingenting nytt om tellinga i haust,dei seie dei ska senda rapportar og allt til oss men det er barre tomme ord. Har jobba opp mot det systemet i mange år nå,for meg virka det somm forskerane sitte og jobba på samme sak.Men på kvar si sida av bordet uten å snakka med kvarandre,det komme jo aldri nåke godt ut av det.Men når lovane ska settast for neste sesong,då foreligge det rapportar i alle endar.Men lite info på tilbakemelldingar på det arbeidet som blir gjort i elvå,og for min del så er det ein ganske betydlige innsats så blir lagt ned.Att me ikkje får meir tilbake frå dei så pållegge oss detta,det synest eg virka uprofesjonelt.

Navn: Kristian K Dato: 09.12.2016
Melding:
Hei Noe nytt ang tellinga i høst.

Navn: Alf Sætre Dato: 11.11.2016
Melding:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2394054

Navn: Alf Sætre Dato: 10.11.2016
Melding:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2394054 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING Nr 9b 2016

Navn: Torleif Dato: 31.10.2016
Melding:
Eg søkte litt på Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om der var komme eit kvart om gytefisktelljinga, men der var ikkje komme noko der endå. Men eg leste litt om statusen for elva etter 2015 sesongen. Der var eit par ting der som forundra meg. Der var ikkje utsett laks att i det året, det er nå vell heilt feil. Så var det mangler med inn rapotering av avliva laks korleis dei har funne ut det kan eg ikkje forstå. Berre 80 % av fangsten var innmeld meinte dei. Dette har eg svært lita tru på kan stemma, at der kan vara nokon som slarva med å mella inn trur eg nok, men ikkje så store mengder, kan henda nokre få fiskar i så fall. Mån tru det er derfor dei meina å finna så lite gytefisk.

Navn: Arild Dato: 25.10.2016
Melding:
Då va tellaren pakka ned for vinteren,sikra med stropper inni hålet der han e lagra.Har og montert flaumlukå så då blir det ikkje meir aktivitet der før i mai,og då er det jo alltid lika spennande.Takk for i år.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test