Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Svein Helge Dato: 03.08.2017
Melding:
Fikk 1 pukkel laks i sone 3 i kveld, ca 1,5 kg Fisken hadde stor pukkel på ryggen!

Navn: Torleif Dato: 03.08.2017
Melding:
Nei, OlafK her god plass til fleire nedom fossen.

Navn: OlafK Dato: 03.08.2017
Melding:
Svære greier å få utvidet fisketid. Til Kristen, og meg selv; igår morges var elva 78m3 og imorges 38, så den faller fort. Var oppijønna igår kveld, vil anta utifra de to tallene at vannføringen var 50-60m3. Nedenfor Oppsalfossen kunne man helt sikkert fisket greit, og tror faktisk hele veien kunne man fått det til. Med unntak av strykene. Elva var så godt som jevnt med breddene oppijønna. Var ihvertfall folk oppafor Ørneshølen som gjorde seg klar til dyst, og idag ser man at det landes fisk på de "rolige" partiene. Torleif, er det fortsatt sånn at man står på nakken til hverandre nedafor fossen?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 02.08.2017
Melding:
UTVIDET FISKESESONG i Vikedalselva er nå offisielt vedtatt og bekreftet av Miljødirektoratet. Sesongen forlenges i år frem til 21.08.2017, samt at fredning på mandag 7/8 , mandag 14/8 og mandag 21/8 oppheves. Ellers, så gjelder samme fiskeregler og fedning på tirsdag kl 00:00 til onsdag kl 24:00 i uke 31, 32 og 33. Håper at dette bidrar til flere flotte fiskeopplevelser i Vikedalselva denne sesongen. Svar fra Miljødirektoratet og oppdatert fiskeregler vil bli lagt ut på nettsida i den nærmeste fremtid.

Navn: Kristen Borum Dato: 02.08.2017
Melding:
Hei! Er det noen "erfarne" her inne som vet noe om "max-kubikk" for når elva ikke lengre blir fiskbar? Det er selvsagt forskjell på hva man fisker med, men tenkte mer på en "generell rege"l.. Skit fiske!

Navn: Torleif Dato: 01.08.2017
Melding:
På 40m3 er der fine forhold å fiska på nedom Opsalfossen i allfall. Ser ut som der kjem opp stor laks fremdeles.

Navn: OlafK Dato: 01.08.2017
Melding:
Med så mye vann i elva som nå, over 40m3, hvilke soner er fiskbare?

Navn: Torleif Dato: 31.07.2017
Melding:
Dette gleder jo eit fiske hjerte, dersom ein får 7 fiskedøgn meir. Men aller mest gledelig er det med den positive samtalen om 2018 sesongen, dersom det kjem i orden, ville elva her kunne komma meir på lik linje med andre elvar. Og ikkje berre stampa i motbør slik det har vore i fleire år nå. Eg håpa på å få oppleva det. Og ei trapp i Låkafossen er mitt største ønske. For ei eldorado av ei elv det kunne verta.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 31.07.2017
Melding:
Når det gjelder tilbakemelding på vår søknad om utvidet fiskedøgn i sesongen 2017, så har det som forventet vært litt utfordrende med tanke på ferieavvikling hos Miljødirektoratet. Vikedal Elveigarlag har i dag snakket med direktoratet, som har lovet å komme tilbake med en offisiell tilbakemelding pr. brev i løpet av de nærmeste dagene. Vi kan imidlertid meddele at samtalen var positiv, både med tanke på å få justert lokal forvaltningsavtale med Fylkesmannen inn mot 2018 sesongen, samt muligheten for å få åpnet for ekstra fiskedøgn i 2017 sesongen. Direktoratet har gitt positive signaler til å gi dispensasjon til forlenget sesong i Vikedalselva frem til mandag 21.08.2017 (1 ekstra uke = 4 ekstra fiskedøgn), samt oppheve fredning av mandager fra og med mandag 07.08.2017 til 21.08.2017 (3 ekstra fiskedøgn). Oppdatert info og forhåpentligvis en bekreftelse på ovenstående legges ut på nettsiden, så snart vi har fått en offisiell tilbakemelding fra Miljødirektoratet og håpet om 7 ekstra fiskedøgn i 2017 er fortsatt «levende».

Navn: Torleif Dato: 29.07.2017
Melding:
Eg ser Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning meiner ikkje all fisk i Vikedalselva blir meld inn på fangststatestikken. Korleis kan dei hevda dette, det kan eg ikkje forstå. Er det eit slag i lause lufta, eller er det nokon som har meld frå om dette. Korleis dei kan ha komme fram til det fatta eg ikkje, utan att nokon har meld frå. Eg vel å tru at dette ikkje er eit problem. Eg trur fiskerane i Vikedalselva er så seriøse og melder inn all fisk som blir avliva. Eg ser og att tellaren her i elva ligg berre eit godt hundre fisk etter fella i Etneelva, og då er ikkje dei fiskane med som lurer seg opp andre vegar. Dei fiskar kvar dag så dei tek ut mykje meir fisk i elva si.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test