Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: johnny MÃ¥ge Dato: 15.08.2018
Melding:
Hei, er det totalt stopp i oppgang eller er teller og kamera ute av drift?

Navn: Per Andersen Dato: 11.08.2018
Melding:
Da skjønner jeg Torleif......

Navn: Torleif Dato: 11.08.2018
Melding:
Nei, du Per det var nok eg som brukte den same over skrifta på mitt inn legg. Dei brukte den over skrifta om Etne og Vindafjord kommune i eit nr. eller to før. I Etne fekk dei 7 million kr. og Vindafjord 11 million kr.I Vindafjord ville dei bruka heile summen øyremerkt for endå meir havbruk. Då tente eg på alle pluggane.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 11.08.2018
Melding:
Med referanse til forhåndsavtale med Fylkesmannen, fangststatistikk og tellerstatestikk pr. 11/08, så har styret i Vikedal Elveigarlag besluttet å forlenge sesongen til mandag 20.august i sesongen 2018. I tillegg åpnes mandag 13/08 og 20/08 for fiske. FREDEDE DAGER frem til og med 20/08 blir da tirsdag 14/08 og onsdag 15/08 (kl. 00:00 til 24:00). Styret oppfordrer til å sette ut hunn fisk!

Navn: OlafK Dato: 11.08.2018
Melding:
Mye fin fisk som går gjennom telleren for tiden, og elva er fin, ser jeg. Heldig dere som har anledning å fiske der nå. Men legger merke til at mye av fisken er oppskrapet aktenom tvers høyre side. Det var også den jeg hentet oppi elva for noen uker siden. Er det noe i trappa som gjør dette, skarpe kanter av et eller annet slag?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 10.08.2018
Melding:
Til informasjon så har vi vært i dialog med NVE med tanke på å få timeoppdatering på vannstanden i Vikedalselva. Dagens vannmåler må eventuelt oppgraderes, slik at overføring og webpublisering kan skje på timebasis. NVE er i utgangspunktet positive til innspillet og skal vurdere å gjennomføre en eventuell oppgradering av vannmåleren i høst. Vi håper tiltaket blir gjennomført, der timeoppdatering kan bli nyttig info i fiskesesongen 2019.

Navn: Per Andersen Dato: 10.08.2018
Melding:
Torleif hadde 26.7 et veldig flott innlegg i Grannar som sendte ramsalt kritikk til kommuneni Vindafjord og oppdrettsnæringen. Avisa Grannar har dessverre ikke forstått alvoret i debattinnlegget. De har lagt til tittelen « Glade laksekommuner» forstå det den som vil. Som Torleif nevner vil det nye oppdrettsanlegget som er godt synlig fra osen lage lusebeltet for yngel verre. Og om hva de 11millionene skal brukes til er et meget godt spørsmål. Eksistensgrunnlaget for laks og sjøaure er truet. Per

Navn: Johnny MÃ¥ge Dato: 09.08.2018
Melding:
Mr. CR = Johnny Måge. 😀

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 07.08.2018
Melding:
Det er meldt bra med nedbør de kommende dager og vi følger spendt med på oppgangen utover uken. Vikedal Elveigarlag vil ta en ny evaluering lørdag 11 august om å eventuelt utvidet sesongen innenfor de rammer som er avtalt med Fylkesmannen.

Navn: Arild Dato: 06.08.2018
Melding:
Enige med deg Torleif,og kor OnkelP har vore i sommar det må jo fuglane veta.Detta er jo mattematikk for høns,ska du fiska i elv så må du vatten.Når du så har fått vatten så kjeme laksen,då kann me fiska for det går ikkje ann og fiska på tørr elv.Så detta har ingenting med dårlig sesong å gjer,det er jo på grunn av vannstanden me har hatt i sommar.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test