Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Kjetil A Dato: 15.10.2019
Melding:
På tide å stenge trappa nå vel

Navn: Billy Dato: 13.10.2019
Melding:
FISKE ETTER OPPDRETSFISK OG SKJELLPRØVETAKING Meine at òg oppdrettsfisk som er tatt no etter at fiskesesongen er over, burde meldast inn på vanleg måte, merka som oppdrett. Dette ville gje ein grei oversikt og dokumentasjon på kor mykje oppdrettsfisk som blir tatt, størrelse og når den blir tatt. Det same tenkjer eg om fisk som er tatt i samband med skjellprøvetaking, dette er no òg fisk som går på elva og bør ha ei vis interesse med tanke på innsyn og statistikk.

Navn: Torleif Dato: 12.10.2019
Melding:
Kan henda at trappa burde stengas når elva ein gong fell ned att, så ikkje all denne oppdretten får strøyma opp over. Den er nok ikkje gyteklar endå, men eg ser ikkje bort frå at den kan gyta når det lir mot våren. Eg tok skjellprøve av ei nydeleg villaks hu i dag.

Navn: Arild Dato: 08.10.2019
Melding:
Såg det eg trudde var blank oppdrettssvidda nere ved brua på søndag,når Torleif har fått så er dei vell på plass.Driten.

Navn: Torleif Dato: 07.10.2019
Melding:
Eg undra meg på at Fiskeridirektoratet kjem så seint på banen om ein røming, eller er dei som har hatt røminga som har vore seint ute med å melda frå. Kan henda dei trudde at dette ikkje skulle bli kjent. Eg har fått to oppdret i elva her dei siste dagane.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2019
Melding:
Elveigarlaget har mottatt beskjed fra Fylkesmann om innrapportert 10-12stk oppdrettslaks i størrelsen 1-1,5 kg i Årdalselva. Videre, så informeres det om at Fiskeridirektoratet har mottatt melding om mindre rømming av fisk på om lag 1 kg fra en oppdretter i Vindafjorden for om lag tre uker siden. Grunneiere, skjellprøvefiskere og andre interesserte bes være oppmerksom på situasjonen. Ta kontakt snarest om dere ser «mystisk» ansamling av fisk som kan være oppdrettsfisk.

Navn: Torleif Dato: 24.09.2019
Melding:
Ja, eg og går inn for sesong kvote på 10 fisk. Eg får som regel ein eller to fisk i året, Så då kan eg selja resten av kvoten min. Ha,ha.

Navn: Jarle Munthe Dato: 24.09.2019
Melding:
Enig i at det bør være sesongkvote, da er det vel kanskje en mulighet for å søke om å dra sesongen ut i begge ender(feks. fra 1.6 til 15.9). Dette vil gi gi en større fleksibilitet for fiskerene til å tilpasse sesongen etter blant annet vannstand.

Navn: Sverre danielsen Dato: 23.09.2019
Melding:
Enig med deg Geir, men da bør der være en sesongkvote på 10 fisk.

Navn: Geir Dato: 21.09.2019
Melding:
Hei alle medfiskere. Vil først og fremst takke for nok en gjennomført fiske sesong.La oss håpe 2020 sesongen blir året vikedalselva kan åpne opp for en kvote på fisker i døgnet. Registrerer dette blir tatt opp år etter år, men savner argumenter som tilsier dette ikke er forsvarlig. Sandeid,Etne og Suldal har kvote på 2 fisker. Hvis en tar i betraktning fiskeforhold mot de allerede restriksjonene elva har med fredning, så ser jeg ikke problemer med at en fisker har muligheten til å ta ut to fisker. Savner iallefall et fornuftig argument som motsier denne påstand. La oss håpe det kommer et fornuftig vedtak 2020.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test