Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 13.02.2021
Melding:
Det blei lit tull her nå med datan min. Men får en ein laks skal det vara slutt denne dagen dersom ein tek livet av den, og det skal det og vara dersom ein må taka livet av ei svidda til. Og då med ein personlig kvote pr. fiskar i tillegg, trur eg ikkje det skulle vara fare for bestanden i elva. Men det er dei høge herrar som styrer med dette, så det hjelper ikkje kva me fiskerane meiner.

Navn: Torleif Dato: 13.02.2021
Melding:
Dette har eg vore inne på fleire gonger Gunnleiv, eg meine får ein ei lita svidda som ein må taka livet av kan ein fiska vidare etter ein fisk til, men får en ein laks som ein tek livet av då skal det vara sln får

Navn: Gunnleiv Dato: 11.02.2021
Melding:
Trur du er inne på noke her Billy, sesongkvote er veien å gå for å få lengre sesong. I mitt hode så er 600 laks lite, selv 1000 laks er ikkje mye, når en passerer 1500 laks begynner det å bli bra. det snakkes om at elva ikkje trenger så mye for det blir dårlig yngel og lite mat å bla bla, men en skal og være klar over at mye yngel medfører endel død yngel som igjen går inn i næringskjeden.. Min mening er at det er for lite fisk pr nå til 2 fisk pr døgn uten sesong kvote, samt synes dette med en fisk pr døgn er bare tull da mange faktisk bruker endel tid og mye penger på å fiske så risikerer en å få en "dritt" svidde, som egentlig ikkje skal være i elva og betaler 400kg døgnet for fiskekortet, når fisken kanskje bare er 0,7kg. så her bør det være rom for å finne bedre løsninger.

Navn: Billy Dato: 06.02.2021
Melding:
Trur problemet er at utvida fisketid teoretisk opne for veldig stort uttak, dersom avgrensinga berre er døgnkvoten på ein laks. Derfor trur eg løysinga er personleg sesongkvote, om me skal få lengre fisketid. Døme på kvotebestemmelsar: • To laks pr. fisker pr. døgn, men kun ein over 3 kg (avliva laks over 3 kg er fiskestopp) (Kommentar; Dette vil motverka utsetting av svidder, som eigentleg er dårleg forvaltning med tanke på bestandsutvikling over tid.) • Personleg kvote 8 laks; herav kun 1 laks over 7 kg og maksimalt 4 laks over 3 kg. Personleg fiskestopp ved 4 laks over 3 kg avliva. (Kommentar; Altså laks under 3 kg må tas «under vegs» for å utnytte den personlegekvoten fullt.)

Navn: Arild Dato: 16.01.2021
Melding:
Har elveigarlaget nåken planar om å få til nåke meir fiske,tenke i forhold til denn onsdagen me sannsynligvis får.Går vell ann å klaga på det som er føreslått,i forhold til oppgang og utvikling i vassdraget,så er det ingenting som tilseie att me ikkje kunne hatt full åpning.Håpa att detta blir tatt tak i,sjå litt på ka så skjer i resten av ryfylkeelvane.Detta bør gjelda både fisketider og kvoter,2 fiskar i døgnet og full åpning.Har i snitt kanskje 3 flaumar i sesongen,resten så freda elvå seg sjøl.Så nå er det på tide att elveigarlaget bretta opp armane og tar tak i detta tullet.

Navn: Torleif Dato: 16.01.2021
Melding:
Dersom det stemmer det eg har høyrt er det idag 5 mnd. til ein kan fiska i elva att, og då har vell allrede laksen putla å gått gjenom tellaren i ein heil mnd. eg får håpa eg får bli med då.

Navn: Torleif Dato: 26.12.2020
Melding:
Ja, Kjetil dette har eg mast om i sikkert 50 år,til ingen nytte. Eg, har inntrykk av at dei som har sete i styre og stell i Elveeigarlaget i alle desse åra ikkje har hatt interese av at der skulle kome trapp. Eg, har prata med mest alle elveeigerane åvom fossen der og alle har vilja hatt trapp der, dei har til og med mast på meg om å få trapp der, men ka kan eg gjera. Der er vell to elveeigerar eg ikkje har prata med om det. Eg, veit det vill bli dyrt, men der er råd å få penger frå mange kanter til det. Dette er eit godt bevis på nede i Kvåsfossen på Sørlande.

Navn: Kjetil Dato: 25.12.2020
Melding:
Laksatrapp opp lokafossen hadde gjort seg

Navn: Torleif Dato: 25.12.2020
Melding:
Ryktene forteller at Elveeigarlaget har fengje ei julegave frå dei Høge Herer med fiske på onsdagen, gjenom heile sesongen, tenk så rause som dei er med denne elva. Elles ingen endring, for elva er jo så sårbar. Forstå det dei som kan.

Navn: Torleif Dato: 02.12.2020
Melding:
Eg ser at Marine Harvest søke om å legja eit nytt oppdrets anlegg med Hettevika. Dei har jo prøvd seg der to gonger før og begge gongene har anlegga deiras havarert, men dei gir seg ikkje for nå søke dei kommunen om og legja eit nytt der. Dette bør Vikedalelveeigerlag protestera kraftig mot. Ikkje berre er det ein verhard plass der med Flykje, men laks og aure frå elva her vill få påslag av mykje lakselusfrå det. Så dersom kommunen her gjev dei løyve til og prøva seg på nytt der skal dei folanga at det er eit tett annlegg.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test