Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 16.01.2021
Melding:
Dersom det stemmer det eg har høyrt er det idag 5 mnd. til ein kan fiska i elva att, og då har vell allrede laksen putla å gått gjenom tellaren i ein heil mnd. eg får håpa eg får bli med då.

Navn: Torleif Dato: 26.12.2020
Melding:
Ja, Kjetil dette har eg mast om i sikkert 50 år,til ingen nytte. Eg, har inntrykk av at dei som har sete i styre og stell i Elveeigarlaget i alle desse åra ikkje har hatt interese av at der skulle kome trapp. Eg, har prata med mest alle elveeigerane åvom fossen der og alle har vilja hatt trapp der, dei har til og med mast på meg om å få trapp der, men ka kan eg gjera. Der er vell to elveeigerar eg ikkje har prata med om det. Eg, veit det vill bli dyrt, men der er råd å få penger frå mange kanter til det. Dette er eit godt bevis på nede i Kvåsfossen på Sørlande.

Navn: Kjetil Dato: 25.12.2020
Melding:
Laksatrapp opp lokafossen hadde gjort seg

Navn: Torleif Dato: 25.12.2020
Melding:
Ryktene forteller at Elveeigarlaget har fengje ei julegave frå dei Høge Herer med fiske på onsdagen, gjenom heile sesongen, tenk så rause som dei er med denne elva. Elles ingen endring, for elva er jo så sårbar. Forstå det dei som kan.

Navn: Torleif Dato: 02.12.2020
Melding:
Eg ser at Marine Harvest søke om å legja eit nytt oppdrets anlegg med Hettevika. Dei har jo prøvd seg der to gonger før og begge gongene har anlegga deiras havarert, men dei gir seg ikkje for nå søke dei kommunen om og legja eit nytt der. Dette bør Vikedalelveeigerlag protestera kraftig mot. Ikkje berre er det ein verhard plass der med Flykje, men laks og aure frå elva her vill få påslag av mykje lakselusfrå det. Så dersom kommunen her gjev dei løyve til og prøva seg på nytt der skal dei folanga at det er eit tett annlegg.

Navn: Kjetil A Dato: 30.11.2020
Melding:
Hadde vært fint hvis noen kunne oppdatere grafen for oppgang i år ?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 11.11.2020
Melding:
TIL INFO: Rådgivende Biologer kommer til Vikedalselva i morgon og fredag for teljing av ungfisk og taking av botndyrprøvar i samband med overvakinga av kalkinga

Navn: Torleif Dato: 03.11.2020
Melding:
Ja, endeleg kom tale om kor mykje fisk som blei sett av dykkerane. Og det må vell vara noko av det høgaste dei har sett nokon gong. Om ein ser heilt bort i frå all små laksen så er der meir enn nok gytefisk i elva. Om ein bruka 4,5 kg. på mellomlaksen og 7,5 kg. storlaksen så er ein straks over 1000 kg. med hulaks. Ha, der skulle blit fløtt nokre laks ovom Låkafossen, men nå er det for seint. Gledeleg med all auren dei og såg, kan henda der kan opnast for litt fiske av den og. Til dømes ein kvote på 3 fisk pr. fiskar.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 02.11.2020
Melding:
Vi fikk tidligere tilsende en forelåbig prognose og har idag mottatt følgende tellingsresultater: 608 laks, fordelt på 214 smålaks, 327 mellomlaks og 67 storlaks, samt 856 sjøaure. I tillegg ble det registrert om lag 100 blenkjer (små umodne sjøaure).

Navn: Torleif Dato: 28.10.2020
Melding:
Hei, Arild etter som ryktene går har dei funne bra med fisk, men kan henda det er så bra at dei ikkje vill ut med talet. Dei skulle nå hatt meir enn nok tid på seg til å koma med talet. Så var der ein skarv mindre til å herja på i elva og ein gyteferdig oppdrettslaks i elva.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test