Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 13.09.2021
Melding:
Ja, nå går der store fiskar gjenom tellaren skal eg sei.

Navn: Kjetil Dato: 27.08.2021
Melding:
Da ser det ut til at det flyter videre, siste passeringer er også lastet opp nå.

Navn: Kjetil Dato: 27.08.2021
Melding:
Hei, telleren står der, ser eg har kontakt med kamera også hos meg, mulig det er en Windows oppdatering som stopper PC-en som laster videre bildene, skal ta en tur ned å sjekke.

Navn: Torleif Dato: 27.08.2021
Melding:
Er, tellaren teken inn nå ? I så fall tykkjer eg det var tidlig. Der kjem sikkert opp ein god del laks fremdeles når regne kjem. Pukkelen kan og gå gjenom tellaren, dersom eg minest rett fekk K. L. Hamre pukkel oppe på Halingstastryka for 4 år sidan. Så, dersom tellaren er på plass kan ein jo og følga med på om der går pukkel lengre opp i elva.

Navn: Roy Dato: 25.08.2021
Melding:
Såg en pukkel ovenfor sagbruket på mandag som gravde gytegrop, fikk grabbet tak i den. Det var en hofiskk som hadde gytt. Det viser at den gyter tidlig.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 23.08.2021
Melding:
OPPDATERT INFO: Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov. Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021. Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv. Ansvarlig i felt: Tillatelsen gjelder for Bjørn Ove Helgesen og medarbeidere under hans ledelse. Koordinator i felt er Jostein Hallingstad og interesserte medarbeider bes ta kontakt med Jostein på tlf. 932 23 545 eller mail josthall@gmail.com.

Navn: Torleif Dato: 23.08.2021
Melding:
Ja,ja eg titta lit tilbake på året før, og det eg ser er at til nå er der gått like mmykje laks gjenom tellaren som i heile fjoråret. I fjor blei der fiska opp 263 laks tilsamen i år 163 akurat 100 laks mindre. Ein kan jo skulda på lita vatnføring i år , men der var jo ein lengre periode med lite vatn i elva i fjor og. Utvidinga av fiskesesongen i år gav ikkje dei heilt store resultate 7 laks og 9 svider. I, fjor var der nok mykje meir snø i fjella i år fekk ein ikkje hjelp av snøen. Eg, forstår ikkje kvifor ein ikkje kan byrja fiskinga tidligare i denne elva til dømes 1 juni, då kunne ein håpa på å få meir hjelp av snøen. Ja,ja det må nå vara meir en nok gjyte fisk i elva i år, der kjem nok meir laks opp når regne kjem. La fara hen la gå, dette var sikkert sista året eg med elva stå å fiska få.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 22.08.2021
Melding:
TIL INFO! Vikedal Elveigarlag har søkt Statsforvalteren om tillatelse for prøvefiske og uttak av pukkellaks. Prøvefiske ønskes utført ved hjelp av stangfiske og not. Vi avventer en formell tilbakemelding fra Statsforvalteren i morgen, som da er første arbeidsdag etter at fiskesesongen ble avsluttet på fredag. Håper på forståelse for dette, så kommer vi tilbake med mer info når dette foreligger.

Navn: Arild vestbø Dato: 22.08.2021
Melding:
Prøvefiske,har aldri hørrt nåke så naute.Det er kunn garn så nytta,og ein aen ting her er att fisken gyte nå.Var på sagbruket å kikka idag,såg pukkellaks ett par som var igang med å grava gytegrop.Å på toppen av nautaskapet ska der ventast til mandag,hurra.

Navn: Torleif Dato: 22.08.2021
Melding:
Eg, kjenner ein kar som tek eit stort ansvar, for å få pukkelen bort frå elva me har. Ikkje noko navn eg skriver her, men det er ein grepa kar. !!stk. pukkel han sopa opp, for å grava ned. Så nå fekk dei ikkje gyta her.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test