Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 09.03.2022
Melding:
Såg godt ut detta,godt jobba.Får berre håpa att dessa folkå som sete på allt vete klara å bruka det nå,vill bli totalt krise for elva.Å ikkje minst dei som bur ved fjellgardsvatnet,å alle som brukar området rundt til rekreasjon.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 09.03.2022
Melding:
TIL INFO! Vikedal Elveigarlag har nå sendt inn merknader til Vindafjord Kommune i forbindelse med utredning av å bruke Fjellgardsvatnet som drikkevann. Merknadene er lagt inn på styreinfo siden for de som er interessert.

Navn: Arild Dato: 04.03.2022
Melding:
Flott,då er det nåke på gang.Takk for svar.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 04.03.2022
Melding:
Saken ble behandlet på Elveigarlagets styremøtet i forrige uke, der vi nå skal oppsummerer våre merknader i eget skriv til Vindafjord Kommune

Navn: Torleif Dato: 03.03.2022
Melding:
Ja, detta meina eg og Arild, nei eg har heller ikkje høyrt om dei har protestert mot dette, i så fall dei ikkje har gjort det, må dei sjå til å få ut fingeren nå for det er ikkje lenge før dette skal opp i kommuneplanen nå.

Navn: Arild vestbø Dato: 02.03.2022
Melding:
Er det nåken planar ifra elveigarlaget om å gjera nåke i forhold til planane ang fjellgardsvatnet?Detta vil trur eg bli katasrofalt i forhold til elva,å ikkje minst dei som bur der oppe.Der er vell snakk om minstevannføring å allslags fjas,men tippa att det ikkje fungera viss der ikkje er vatten.Detta må der protesterast imot,det blir jo katastofe visst detta kjem inn i komuneplanen.Så eg meina att nå må elveigarlaget kjenna si besøkelsestid å ta tak i detta.Hadde vore jekla bra om nåken i laget hadde gidda å svart på detta,er tross allt veldig viktigt att detta ikkje skjer.

Navn: Torleif Dato: 28.01.2022
Melding:
Ja vell, nå vill mattilsyne ha Fjellgardsvatne inn i kommuneplanen til Vindafjord at det skal med tida brukt til drikevatn for alle kommunane ut over til og med Karmøy. Dette er nå det verste som kan henda for elva her. Då vill elva her berre verta til ein liten siklebekk. Då vill det vara betre for elva at nokre av fossane med ei varsom utbyging blei nytta til strømproduksjon vill eg sei. Då vill i allefall vatne vara i elva. Så dette må Elveeigarlaget protestera kraftig i mot så det ikkje kjem med i kommuneplanen til Vindafjord.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 10.12.2021
Melding:
FISKETELLING 2021: Resultatet ble i år beskjedne 325 laks, fordelt på 84 smålaks, 202 mellomlaks og 39 storlaks. I tillegg 429 aure, samt tatt ut 2 Regnbueaure ved utløpet. På grunn av stor vannstand ble tellinga utført seinere en vanlig og vi regner med at en del fisk er trekt ut av elva igjen, da spesielt sjøauren, men også laks. Det ble telt 30 gyteferdig laks nedenfor Opsalsfossen.

Navn: øivind Dato: 11.11.2021
Melding:
er det noen som har fått opp regnbue fra rømmingen på skigelstrand? Og i tilfelle kor er det mulig å fiske etter denne?

Navn: Torleif Dato: 02.11.2021
Melding:
Er tellaren teken ned nå eg såg ein stor hanlaks som var på veg opp, eg trur nok at dersom elva fell meir nå fer regnbågeauren og opp.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test