Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 23.06.2012
Melding:
Hei, Ulf og Roy, mestedel av sjellprøvane eg har teke viser att dei var 2år då dei stakk til havs. Dei 2 siste morgnane eg har vore på Kaien, har det koka av svidda i 1,5 kilos klassen, dette må vara fisk som har vore berre 1 år i sjøen, vill eg tru. Det må tyda godt for dei neste åra. Desse må då stamma mykje frå gyteåret 2008. Katastrofeåret, ta ein tur på Kaien, å sjå.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 23.06.2012
Melding:
Noen som har peiling på hvor mange fisk som har passert til nå?

Navn: Ulf Pedersen Dato: 23.06.2012
Melding:
Til ettertanke Roy, men gode gyteår er som kjent avhengig av predatorer, temperatur og vannforhold m.m. under oppvekst i elva. Et godt lakseår er også avhengig av i hvilken grad den samme generasjonen blir angrepet av predatorer, og temperatur under hele oppveksten i sjøen. I nyere tid også av farlig lakselus. Fiendene i sjøen er uansett den aller største belastningen for laksen. Men, finnes det lite gytefisk flere år på rad i elva vil det få katastrofale følger, særlig viss fiskepresset i tillegg blir for stort. Viss det skulle vise seg at det kommer opp så mye laks i Vikedalselva som det sies i år, må denne generasjonen ha hatt en usedvanlig vellykket gyting OG i tillegg hatt en vellykket oppvekst i sjøen. Jeg har lest at sjøen koker av laks og at en nesten kan gå tørrskodd over elva. Fra og med sesongen 2014 og utover vil vi forhåpentligvis oppleve følgene av fredningen, viss da disse generasjonene ikke har møtt for mange problemer under vegs. J

Navn: Roy Ørjan Johannessen Dato: 23.06.2012
Melding:
Det er viktig å bruke sunn fornuft. I 2007 var sunn fornuft 5 laks pr.døgn og åpent fiske hele sesongen.Denne fisken som kommer i år i hopetall,det er visstnok ikke blitt sett så mye laks i vikedal før.Det skal være denne fiskens forfedre vi fisket på med 5 laks pr.døgn.i 2007 og det var så vidt jeg vet ikke akkurat et toppår.Så hvor kommer all denne fisken fra,himmelen mon tro,vi brukte jo ikke sunn fornuft den gangen??Og til neste år kommer fisken etter 2008 sesongen som ga veldig dårlige gytefisk tellinger,så kommer det mye fisk også da er det ingen ting som henger isammen,med fredning og gytefisk,kontra det som kommer tilbake.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 17.06.2012
Melding:
Skremmanes å se at enkelte tar seg te rette på den måten det refere te,får håpa at nåken med myndighet tar tak i detta alvorliga problemet så snart som mulig.Me får håpa på ein kanonstart i vikedal og sånn som i Etne,se lokalavisa Karmsund med liveopptak der Ragnild Risan tar den første laksen etter 1 minutt

Navn: Torleif Grimås Dato: 17.06.2012
Melding:
Morsomt å sjå der går bra med fisk opp, men nå koka det i meg. Her har me lagt ned alt garn og notfiske, for å få opp bestanden av laks og aure i elva. Så skal desse utanbygs sild -og makrellfiskerane med loven i hand komma og kasta heilt inne i elvosen, nå når vika står stappfull av laks og aure som venta på meir vatn for å gå opp i elva.Det som hende om natta tidligare i denne veka er ei skamm for yrkesfiskerane, med kasting nå i elvosen. Dette må takas opp politisk på høgare nivå, det må verta slutt på dette. Lovar og regler må kunna endras, når det gjeld sild-og makrellfiskerar og, meinar eg. Hadde dei prøvd seg med dette i elvosane til Orkla og Gaula, trur eg det hadde vorte sirkus. Elveeigarlaget er medlem i Norske Elveeigarlag, er det ikkje naurleg å taka det opp med dei først. Kjør på karar.

Navn: Arild Dato: 16.06.2012
Melding:
Heisann,elvå har stege litt nå og fått farge.Det går heilt fantastisk med laks i trappene nå og det får me håpa fortsette det er ingen tvil omm att det er på rette vei.

Navn: Berge Kjell Dato: 09.06.2012
Melding:
Hei, du kan fiska så mykje fisk du orkar, berre det ikkje er aure og laks, men dette går bra for dei fleste.

Navn: Torleif Grimås Dato: 08.06.2012
Melding:
Hei. Ein kann vell fiska annan fisk innom linja mellom nesa, heile året. Meinar eg.

Navn: Berge Kjell Dato: 08.06.2012
Melding:
Hei. Det er mykje laks og aure ut i fjorden, og eit eventyrleg fiske frå båt, men har dåkke lov til dette. SVARET ER NEI. Hadde dåke teke ein fisk hadde me sett mellom fingrane med det, men nå er det rovfiske og då har dåkke øydelagt for alle. Kva skal dåkke med meir enn ein laks pr båt tur? Loven for fredning er klar::::: Vikedalselva innanfor ei line frå OPSALNESET på nord sida av bukta til SUNNANÅNESET på sørsida. Fra og med 15 april til og med 15 okt. Gjeld særskilt for fiske i sjøen innan fredningssonene omtala under § 4. Fiske med stong eller handsnøre frå land er lovleg i den tida fiske er tillate i elva. Som sakt dette har gåt bra før om åra, men når griskheten tar overhånd må me setja igong opplysning, dette burde vera unøvendigt då alle som fiskar veit at det er kun lov å ta ein fisk i elva når me opnar 1 juli. Eg ber dåkke bruka vet.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test