Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Joachim Dato: 07.01.2013
Melding:
Det er vell ikke så vanskelig å fatte, litt kjedelig å måtte stoppe fiske etter en halltime når du har reist noen timer for å fiske.

Navn: Danielsen Dato: 07.01.2013
Melding:
Den blanke junifisken er fin den men vi som fisker i øvre elv vill i praksis bare få halv sessong da det er lite fart i laksen oppover før juli. Stenge etter vannstand gjør det så og si umulig og forhåndsselge kort. Og jeg fatter heller ikke hvorfor ikke folk bare kan ta den ene laksen og være strålene fornøyd. Men uansett det viktigste bør være og få et oppsyn !! Ingen vits me kvoter og regler så lenge alle gjør som de vill

Navn: Gunnleiv Dato: 05.01.2013
Melding:
Når vi får sjanges til å si hva vi mener og innspel til forvaltningen så må folk komme med innspel slik at vi kan forvalte elva på best mulig måte. vikedalselva er ei fantastisk elv. så her har jeg noen forsjellige meninger elvereigerlaget og grunneiger kan diskutere. - sesong 1 juni 1august. - ingen fredningsdager, da strenge kvoter skal redusere uttaket. - sesongkvote 6 laks, inkludert fisk som er C/R - regulere elva etter vannstand, over så mye vann i fossen da er det fiske, under ikke fiske. - døgnkvote 2 laks pr døgn. - ved dårligt innsig så strammes reglene inn ved midsesongevaluering det høres muligens ut som dette er galskap i manges ører, når jeg mener fredningsdagene burde tas vekk, men det er for at vikedalselva er en flomelv, og flommen har ofte en tendes til og komme når det er fredningsdager. når disse er borte så har folk muligheten til å fiske under fantastiske forhold å få seg en fisk og 2 så kjøre hjem. når det er 1 fisk på kvoten så kan fiskeren risikere å kjøre hjem etter 5 minutters fiske, da mister han en del av det sosiale langs elva. strenge kvoter som lave sesongkvote på antall fisk skal ta inn for fredningsdagene. jeg mener heller ikke at sesongen skal være 1juni til 1 august men 2 månders sesong, heller instraminger ved midtsesongmøte, men grunnen til at jeg satt 1 juni er at vi skal kunne fiske på den fine laksen som kommer i juni. og ved stengning 1 august, får den seine laksen fritt vandre opp i elva.

Navn: Berge Kjell Dato: 02.01.2013
Melding:
Hei på dåkke venner av Vikedalselva. Me i styre, grunneigarane og dåkke som bryr dåkke om Vikedals Elva si framtid. Det vert spennande tider fram øve nå, skal me utvida fisketida, skal me auka antal fisk. Dette er ikkje på plass endå, men det kunne vore OK og fått innspel frå fleire. Fiske vert det så derfor, GODT NYTT FISKE ÅR!

Navn: Arild Dato: 31.12.2012
Melding:
Vill ønska adle som bryr seg om vikedalselvas ve og vell,et gnistrande godt nyttår og samma positive utvikling i vassdraget videre.

Navn: Gunnleiv Dato: 30.11.2012
Melding:
er for forslaget til davidsen at kvotene ikke bør økes. men jeg mener alikeveld 2 fisk i døgnet skal godt kunne gå, men da med en sesonkvote, gjerne på 6 eller 8 laks. ved en eventuell forlengelse av sesongen. da 16 døgn i juli måned, er for lite for denne fantastiske elva. mener ogsa at fredningsdagene kunne vært borte ved en eventuell forlengelse av sesongen og sesongkvoter. men uansett hva som blir regler for neste år så håper vi alle det blir for elvas beste

Navn: Danielsen Dato: 23.11.2012
Melding:
Denne karen deler gjerne av sin kunnskap har møtt han flere ganger når det har vært årsmøter i Rogaland jeger og fisk og han er en aldeles trivlig kar. Tar jeg ikke feil har han også vært med på telling i vikedalselva også

Navn: Torleif Dato: 22.11.2012
Melding:
Hei, alle som er oppteken av forbetring av Vikedalselva burde lesa innlegge på Norske Lakseelver om Knut Ståle Eriksen. Det er heilt utruleg ka han har fått til i Årdalselva. Den karen burde Vikedalselva og få hjelp av. Etter rekordfangst i år er der endå 2000 gytelaks i elva.

Navn: Danielsen Dato: 20.11.2012
Melding:
Utvidelse av sessongen er noe jeg håper på blir prioritert forran økning av kvoter. Jeg håper også det blir anskaffet et oppsyn i Vikedal da jeg vet at noen ikke klarer og forholde seg til reglene.

Navn: Torleif Dato: 19.11.2012
Melding:
Hei, fremdeles kjem der påfyll med ny gytefisk i elva. Det må vara rom for utvidelse av fiskesesongen i elva til neste år, anna kan eg ikkje forstå. Gytebestandmålet til elva er sett til 730 kg. med rognlaks. Kjenner eg forskerane rett er det sikkert eit romsleg tall. Det som er riv ruskande galt er att dei rekna elva for ei smålakselv. Dei meiner gjenomsnitt laksen er under 3 kg. og brukar det, for å komma fram til kor mykje rognlaks der bør vara i elva. Dei kjem då fram til 245 rognlaks. Mi meining er att gjenomsnitt størrelsen er nermare 4 kg. enn 3kg. Tek ein dei 3 siste fangst åra og legg dei saman å dela dei ut på antal fisk, kjem ein ut med nermast 3,8 kg. Bruka ein det tale å dela det ut på 730 kg. kjem ein til 192 rognlaks. Det er eit rettare tal meinar eg. Det har ingen hensikt å ha ein stor overproduksjon av yngel i elva, det vart det berre små og svak yngel av. Det viser godt etter dei høge yngeltala i 95 og 96, då skulle ein venta der var høge tal med smolt åra etterpå, men det vart ikkje meir smolt då enn normalt i elva. Der var rett og slett ikkje nok mat i elva, til å fø all yngelen fram til smolt. Dykkerane sine tal i år viser og at det er feil å bruka 3 kg. då berre ein trepart er svidda, av det dei har funne.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test