Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: arild Dato: 17.08.2014
Melding:
Det går fisk både i gamle trappene og sagbruksiå,detta er det vannstand som avgjere,når det er skikkelige flaum så går hann sagbruket for då er det stillt i tellaren.Me har fått fylkesmannen med på att det blir rekna 20% i tillegg på det totala telleresultatet.

Navn: Flemming Dato: 17.08.2014
Melding:
Går all fisk i trappene og gjennom teller, eller går d en del opp på andre siden også? Har sett fisk på vei opp der tidligere.

Navn: arild Dato: 15.08.2014
Melding:
Eg kann bekrefta att det går meget bra me fisk,både svidda og laks.Før dåkke får nåke tall frå tellaren må me rydda opp i eindel feiltriggingar,og det er på grunn av uværet me hadde.Då har det ein tendens til å samla seg eindel greiner i ristå og då får me feiltriggingå.Visst eg ska anslå nåke tall på oppgang så ligge nåkk det mellom 750-800.

Navn: Sjur Lothe Dato: 15.08.2014
Melding:
Hører det er observert en del laks på veg opp! Kan dette bekreftes? Hva viser telleren?

Navn: Torleif Dato: 06.08.2014
Melding:
Ja ja, det var nå dett, som Fleknes seier. Så var nok ein skuffane sesong over. Dette kan ikkje vara moro for verken elveeigerar eller fiskerar, med mykje ubrukte kort og fiskedagar utan fangst. Etter som eg høyrer må det vara teke meir laks og aure ute på fjorden i år, en i elva. Det var nå eit gode att elva blei kalka, for på den tida var det kritisk for elva. Men det er til lite nytte at elva er full av fisk, når ein mest ikkje får lov å røra den. Når kalkinga byrja overtok forskerar og andre betre vitane, heilt styringa av elva. Ein får lite data om elva frå den kanten. Yngelteljinga får ein aldri vita resultate av lenger, og når dei har telt gytefisk, må ein mest bruka knipetang for å draga resultate ut or dei. Eg har mistanke om att elva her er med i eit politisk spel, i så fall kunne dei like godt freda elva. Då viste ein ka ein hadde å halda seg til. Når eg tenker tilbake til gode gamle dagar, som dei seier. I min ungdom byrja fiske første mai og varte til femte september, utan fredningsdagar innimellom. I den tida var der og eit stort notfiske ute på Vika. Likevel må der ha vore nok gytefisk i elva, elles kunne ikkje dette store notfiske forsett år etter år. Dersom der ikkje blir ei kraftig utviding av fisketida til neste år, kan dei like godt freda heile elva, meiner eg.

Navn: arild Dato: 05.08.2014
Melding:
Tellaren har 680 passeringar.

Navn: arild Dato: 02.08.2014
Melding:
Tellaren har nå 624 passeringar.

Navn: Torleif Dato: 30.07.2014
Melding:
Der burde vara badeforbud iallfall fleire plasser i elva, Roy. Nedom Opsalfossen burde der vara ei grense på femti meter ein ikkje hadde lov å bada ovom til fredningsgrensa ovom Kvilehølen. Der er nok av plasser som kan badas på utan å stressa fisken. Men når det skal badas i Fosshølen til og med i laksetrappa, då går det for langt.

Navn: Roy Ørjan johannessen Dato: 30.07.2014
Melding:
Spørsmål til elveeigarlaget.burde det vert et badeforbud oppover ela nå som tempen i elva er skyhøy og laksen sliter.Det er jo ikke en vanlig problemstilling,men nå sliter nok fisken nok som den gjør.Hva er deres mening om dette??

Navn: Torleif Dato: 30.07.2014
Melding:
Såg gjenom fangstlista, den viser att der er sett ut att nokre svært små svider. Kan det vara aure som er feilmeld. Berre lure då eg ikkje har sett så små svider.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test