Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 10.02.2015
Melding:
Må og få med att tellaren blir tatt opp når lauvfallet sete i gang,der går fisk på elvå ca 2 mnd etter det.me har og fått fylkesmannen med på att me rekna 20% i tillegg på det som går på i fossane,så detta blir jo på toppen av telleresultatet.Detta vise tvilerane på gjesteboka att det me gjere stemme med det me seie,så som dåkke ser er det ikkje manko på fisk.

Navn: Torleif Dato: 10.02.2015
Melding:
Dette må nå vara eit bra resultat. Nå er ca. 50 av desse fiskane på dei åra fiska opp. Men likevel eit kjempe bra resultat. Leste gjenom rapport om råd om beskatning for åra 2016 til 2018. Gytebestand målet for Vikedalselva er 736 kg. ho fisk, det skal gjeva 4 egg pr. kvatrat meter. I mange elvar bruka dei berre 2 egg, korleis det nå har seg. Men det er nå berre bra for elva her. Dei bruka ein skala frå 0 til 4 for og plasera elvane, korleis dei har oppnådd gytebestan målet. Alle elvane her i Rogaland er plasert i kategori 0. Det betyr der rom for auka utak av fisk. Men Suldals, Vikedals, og Sandeid elvane er plasert i kategori 1. Der skal der gjerast ingen forandring med utake av fisk. Her har Elveeigarlaget ein jobb å gjera, med og overbevisa dei høge herrar. Lykke til.

Navn: Berge Kjell Dato: 10.02.2015
Melding:
Då har me filterert tellaren for 2013 og 2014. Me kom fram til eit resultat 2013 - 884 laks - 25 aure - vert då 859 laks. 2014 - 1051 laks - 53 aure - det vert då 998 laks. Dette harmonerar ikkje med UniMiljø sine dykkarar, men nå har me bombe sikert bevis. Me skal ha ein innstiling til Fylkesmannen innen 13 Mars for fisketider i 2016, kom gjerne med innspel på opningstider og antal fisk. Dei påstår at det vert ikkje forandra på det som var i elvane 2014 - 2015 vert som året som gjekk. Denne tellar raporten går først til NINA, så til Fylkesmannen innan 13 Mars.

Navn: danielsen Dato: 26.01.2015
Melding:
Er det gjort noen tanker fra elveigarlaget ang.2015. er det gitt noen pekepinner fra fylkesmannen?

Navn: Torleif Dato: 07.01.2015
Melding:
Heisan, her er eg att. Eg titta litt i korta til Etneelva. Gytebestandsmålet der er 1025 kg. holaks. Med 3,6 kg. i snitt gjev det ca. 285 holaks. Nå er vell fisken litt større i Etneelva, men i dag trur eg ikkje det er så langt unda det tale her heller. Meina eg har sett kilo talet til Vikedalselva og, men finn det ikkje att. Det eg vil ha fram er att det har ingen hensikt i å ha ein for stor gytebestand i elva. Då gjer ein elva ein bjørnetjeneste. Det fører berre til små og svak yngel med stor dødeleghet, på grunn av mat mangel. Såg og dei hadde fiska stamfisk. Vart overraska på kor seint dei var gytemodne. Kan henda det har vore ein del gyting her og då etter flaumen, får håpa det.

Navn: Roy ø johannessen Dato: 06.01.2015
Melding:
Dette med 245 holaks,må vel ha gått ut på dato,ser det opereres mye med antall kg holaks nå for tiden,og her har elveeigelaget ev veldig god mulighet til å legge frem gode tall,ved å telle og måle all laksen,spesielt antall holaks,som gikk gjennom telleren,for å estimert gjennomsnittvekt.Og da få en mer nøyaktig gytebestan.Håper elveeigarlaget vil benytte seg av det gode verktøyet som fisketelleren faktisk er.

Navn: Torleif Dato: 31.12.2014
Melding:
NINA har rekna seg fram til 245 hulaks som gytebestandsmål på elva, altså unda 3 kg. Det er jo feil i dag. Før då den store laksen vert sopa opp ute på vika var vell dette rett. Etter det eg har sett må der vara det dobla med laks på elva som det gytefisktelljerane fant. Nokre daua nok i sommar. Er litt meir redd for flaumen som var. Kan henda det vart forstor påkjenning rett før gyting. Eg fiska inn to store hufiskar mellom 90 og 100 cm. som begge hadde gytt. Berre nokre dagar etter flaumen. Såg endå to store daue svidder, dei fekk eg ikkje tak i. Skulle likt og vist om telljerane såg mange daue. Daue fiskar finn ein alltid etter gyting, men dette tykte eg var svært tidlig. Eg har heile tida meint ein kunne fiska litt aure. Med årskvote på auren, kan henda 2 eller 3 fiskar pr. snute. Skada aure skall jo avlivast. Men vert innmeld som utsett, dette er jo heilt feil. Få dei inn i statestikken som avliva, der dei høyrer heime. Då slepp ein og å sjå dau aure som kjem rekande trur eg. Dersom ein oppmoda fiskerane til å bruka årskvoten berre når fisken var skada har eg tru på dei aller fleste ville godtaka det i dag. Stor krok hjelper nok ein del, men hjelper ikkje alltid, Det såg eg til og med i sommar, då der mest ikkje var fisk å få. Eg håpar ikkje att alle trur eg vill fiska elva tom, med dette innlegge, slik er det slett ikkje. Eg brenner for elvas ved og vell. Tilslutt vil eg ønska alle som er inntresert i elva eit rektig godt Nytt År.

Navn: Sjur Lothe Dato: 27.12.2014
Melding:
Da elva ble stengt i to år fra 2010-2012 var bakgrunnen en gytebestand etter telling på bare 92 laks. laks. Forskerne opererer med et gytebestandsmål på 240 hunlaks for elva. Det burde være innen rekkevidde med tanke på neste sesong. Høyst sannsynlig var det en del mer fisk som gikk opp enn det dykkerne registrerte. Det syntes også å være en del småsvidde som kanskje ble telt som aure. Ellers er det ingen tvil om at aurebestanden i 2014 var betydlig større enn tidligere år, uvisst av hvilken grunn. Kanskje det gikk an å få aksept for å beholde en anadrom fisk pr fisker pr døgn, altså enten en aure eller en laks. Hva synes folk ? Uansett bør det være strenge kvoter fortsatt, kanskje til og med årskvoter som Birger Bjelland foreslår.

Navn: johnny haga Dato: 17.12.2014
Melding:
vist det er stor forskjell på antall fisk talt i trappene og det dykkarane tel,kan vel elveeigarlaget sende inn dokumentasjon på fisk telt i tellaren,der er vel blide av fisken og,skulle vel gi eit bra bilde av kor mykje fisk som er gåått på elva

Navn: Torleif Dato: 10.12.2014
Melding:
Eg ser Gaula Elveeigarlag har allerede bestemt fiskereglene for 2015. Ja ja, der er ikje like regler for liten som for stor.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test