Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 05.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 820 passeringar,det er diskusjon om hulaksen ser eg.Det folk må huska oppi det heila er gytebestandsmålet på 245 hulaks,utifrå det er me vell ikkje tjente me og ha 1100-1200 laks så gyte.Det me då oppnår ifølge dei lærde er jo stor dødlighet og masse svak yngel,så Torleif var inne på så er ikkje elvå i stand til og håndtera dei mengdene med yngel.Den fisken me har fiska på i år er organgen me stengte elvå på,då fant uni-miljø 87 laks,så kjeme allt detta me fisk i år.Visst nåken sitte med fasiten på det vill eg høyra den.Eg er ikkje mot restrisjonar,men eg håpa me får lov til å fiska når det er forhold te det.

Navn: Jan Otto Vik Dato: 05.08.2015
Melding:
Takk for nok ein fin sommar i Vikedalselva... Om holaksen vert freda, kan det henda at bestanden aukar :-)

Navn: Kjell Dato: 05.08.2015
Melding:
Trodde ikkje oppdretslaksen var kjønnsmoten i så ung alder..? Hadde vore greit å fått sett et eksemplar. Hvor stor røminiga i Halsavika var, klare eg ikkje å finna ut av. Noen som vet? Når det gjelder uttak av holaks så kan vi alle sikker bidra enda litt til. At det er vanskelig å se forskjelle tidlig i sesongen er greit, men kansje vi kunne slept utpå igjen holaksen i August? Om vi får fiske august da....

Navn: Torleif Dato: 05.08.2015
Melding:
Eg har ikkje tru på att det har noko for seg å setta ut att holaksen Vik. Med så store mengder med laks i elva er der heilt sikkert nok holaks. Dersom ein går litt tilbake i historien då dei talde yngel og smolt i elva. Eg meina det var på slutten av nitti tallet der var svært høge yngel tal, men åra etterpå blei der ikkje meir smolt enn normalt. Der var rett og slett ikkje mat nok i elva til å fø fram meir smolt. Så den hadde daua. Det kom ikkje heilt uventa på meg med all svidda i år. Eg skreiv på Gjesteboka i fjor att så store flokkar med smolt dra til havs har eg ikkje sett før. Men så små som dei er kunne dei halde seg i havet eit år til.

Navn: Jakob Svandal Dato: 05.08.2015
Melding:
Holaks eller ikkje. Ser at det kan vere vanskeleg å sjå forskjell på kjønna tidleg i sesongen, men me kan gjere som Suldal og la tvilen kome holaksen til gode. Vil og takke Arild for gode oppdateringar frå trappa!

Navn: Torleif Dato: 04.08.2015
Melding:
Jo der er endå mykje svidda ute på vika, det såg eg i dag morgon. Eg har 8 sjellprøvar her, dei kunne ein senda inn, så ein får slått fast om det er vill eller tam. Den eine fisken har eg ikkje sett, så er der ein som eg er usikker på.

Navn: Arild Dato: 04.08.2015
Melding:
Om der endå er møkje svidda på vikå vett ikkje eg,men tellaren lyge ikkje.Eg har kun registrert 1 oppdrettslaks i tellaren i år,har ikkje sitt den oppdretten så er fiska på nersiå.Visst eg ikkje har bomma heilt så er det lenge si me har hatt denna mengden me svidda.Tar eg feil så må folk gi beskjed,for er det så gale så må ein jo barre kutta ut det ein holde på med.

Navn: Torleif Dato: 04.08.2015
Melding:
Å, så er der endå mykje svidda ute på vika, vill eller tam det veit ikkje eg. Dersom du les dette Kjell, kan du kan henda svara meg på nokre spørsmål. Er det vanlegt att så små oppdrettsfisk er gytefisk. Mine ligg fremdeles runde i fryseboksen, dei var jo blanke å fine så eg kryssa dei av som gjelfisk på sjellprøvepåsane. Men eg høyre dei som har opna dei, finn ei handfull med rogn eller melke. Så lure eg på om der er tal på kor stor rømminga var i Halsavika, eg har ikkje sett det tallet. Men eg gjev ros til dei som miste fisken, som melde frå. Når ein ser det som hende i Hardanger.

Navn: Jakob Eldøy Dato: 04.08.2015
Melding:
Eg trur der er rikelig med hulaks gjen i elva etter slutt på fiske. Ein annan ting er att det er veldig vanskelig å sjå forskjell på han og hulaks så tidleg på sesongan.

Navn: Jskob Svandal Dato: 04.08.2015
Melding:
Einig i at det har vore ein god sesong for elva i år. Men vil og påpeike at Vik sitt spørsmål om kvifor me ikkje set ut all holaks er på sin plass! Bestanden av laks er framleis såbar og ei verning av all holaks ville vore eit godt tiltak for å sikre eit bærekraftig laksefiske i elva for framtida. Argumentet om at "dei fleste" av gjenutsett laks døyr er vel og lagt dødt etter fleire større forsøk som viser ein overlevingsprosent på over 90. Ønskjer alle "skitt fiske" for resten av sesongen!

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test