Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 16.08.2015
Melding:
Etter som eg forstår lita du meir på dykkerane en på teljerane David. Då me ser foto av kvar einaste fisk som blir tald, veit me at dykkrane har feil. Trappene har funka bra heilt sidan dei blei byggde gjenom fjellet. Men dei treng oppgradering. Men dei har heller ikkje betydning for godt eller dårleg fiske på dei nederste rettene. Det er vatnstanden i elva som avgjer. Junifisken er ikkje meir verd en gytefisken om hausten i elva då dei har same størelse. Farga gytefisk vill eg slett ikkje ha til matfisk. Eg vill mina om att før i tida byrja fiske 1 mai og varte til 5 september. Utan frednings dagar.

Navn: Arild Dato: 16.08.2015
Melding:
Då er det tellaren 20% ska der stå.

Navn: Arild Dato: 16.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 942 passeringar,og det er me bilde av kvar fisk.Det så dykkarane finne stemme aldri med tellaren,det er jo enkel matte.Dei har ein feilmargin på 20% seie dei.Så utifrå ei fornuftige forvaltning va det tellaren så sko bestemt,ikkje dykkingå.Så detta har ikkje me ka me trur det er menn ka det er på elvå,då er det tellaren 20% av fisken som går på fossen som telle.Dykkarane er kasta penger så lenge me har tellaren.

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Navn: Torleif Dato: 15.08.2015
Melding:
Det er mange som tek kontakt med meg, og vill at eg skall jobba for å få utvida døgnkvoten til to laks. Når Elveeigarlaget skall gjeva innspel til Miljødirektorate om fiske for 2016 til og med 2018. Dei har jo komme med sitt forslag, om dei er råd å rikka på veit ikkje eg. For det andre er mi meining at første prioritet må vara å få starta fisket 1. juni. Me kan ikkje ha det slik lengre, att det er berre i heilt unormale år, som iår med all snøen i fjella, me kan få fisk på dei nederste rettene. På dei nederste rettene er der mest ikkje teke fisk etter att fredninga vart oppheva, før dette året. Eg vil minna om der gyt ein god del fisk på dei rettene og. Så får heller det med to fiskar venta meiner eg. Eg kasta nok inn ein brannfakkel nå blandt fiskerane, men eg er så gammal nå eg tåler nok den støyten. Eg trur der er rom for begge deler, men gaper me for høgt er eg redd dei høge herrer seier nei til alt. Sjølv kunne eg tenka meg eit kompromiss. Satt på spissen , får ein laks på første kaste og er nødd til å avliva den, eller at fisken er så fin at ein vill behalda den, då skall ein slutta av fiske. I grunnen bør alle vara nøgde med ein laks til dagen. Men får ein ei svidda som første fisk og må avliva den, då kan ein fiska endå ein fisk, laks eller svidda.

Navn: Arild Dato: 13.08.2015
Melding:
924 passeringar i tellaren.

Navn: Arild Dato: 12.08.2015
Melding:
Det er nåke aure i dei passeringane,skal om ei stund gå gjønå det me har på tellaren.Når eg er klar me den delen ska dåkke få anntall på laks,svidda,aure.

Navn: Roy Johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
Etter gjennomgang av telleren i 2013 og 2014 ble det registrert 25 aure i 2013 og 54 aure 2014.Hva det er nå vet ikke eg men det er vanligvis lite som blir reg. I telleren.

Navn: Einar Dato: 12.08.2015
Melding:
Det er vel aure og med i dei 902??

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test