Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 29.08.2015
Melding:
5 oppdrettsselskap var sponsorer for ny fisketrapp i Seimsfossen. I Guddalselva innføre Rosendal.

Navn: Arild Dato: 27.08.2015
Melding:
1026 passeringar i tellaren.

Navn: Torleif Dato: 24.08.2015
Melding:
Fisketrapp i Låkafossen er ikkje luftslott, det let seg gjenomførast. Det første som må på plass, er å få elveeigerane ovom fossen med. Eg har lufta tanken med nokre av dei, og dei har vore positive. Ja, den vill nok kåsta nokre millionar. Men det gjeld om å skaffa seg gode sponsorar, som dei seier i fotballverden. Til å taka seg av den saka, treng me ein god talefør person. Eg har titta litt, kven som bidrog til trappa i Kvåsfossen i elva Lygna. Det er og ei varig verna elv. Det var kommune, fylkeskommune, bankar, Miljødirektorate og forretningar, som hjelpte til. Og elveeigarlaga. Der er fleire her i same kategori, som kan vara aktuelle for oss og. I tillegg har eg tru på oppdretterane i område her. Eg har svært god tru på Marine Harves, att dei kan spytte inn ein god slomp penger. Haugaland Kraft har mange trufaste kunder i Vikedal, dei sponse så mange. Det er berre ein gong me treng hjelp, i fotballverden er det år etter år. Lyse håver finn sikkert fleire sponsorer. Trappa i Kvåsfossen er 220 meter lang, med ein 70 meter lang tunnel inn til eit visningsrom med vindu for å sjå laks. Dette meiner eg er unødvendig tull å ha i Låkafossen. Etter som eg forstår kåsta alt dette 12 millionar kr. Elveeigerlaget har dårleg råd, men mitt forslag er at ein auka prisen på dagskorta med 50 kr. allerede frå neste år. Korta er jo rimelæge her samanlikna med andre elvar. Dei 50 kr. skal så gå inn på eit fond til trapp i Låkafossen. Ein treng penger til planlegging av forprosjekte, dei kan ein bruka av her. Til Jan Hansen kan eg fortelja, att då der var fiskeforvalter i Stavanger, tok eg opp med han om å få lov til å planta augerogn ovom Låkafossen. Det er ingen god løysing fekk eg til svar. Det kan berre vara ei midlertidig løysing. Bygg trapp var forslaget hans, det blir ei vareg løysing. Til Roy kan eg sei eg tok opp han om ikkje elva var for sur ovom fossen. Men han meinte elva var ikkje så sur der lenger. Laksesmolten ville greia seg fint der. I dag er det andre folk som styrer i Stavanger, ka dei vill meina om det veit ikkje eg. Kunne vore moro og opplevd trappa kom der i mi tid. Det kan heilt sikkert bli ei av dei beste elvane i Ryfylke med både laks og aure.

Navn: Torleif Dato: 21.08.2015
Melding:
Frå 1992 byrja fisket 1 juni, før den tid byrja altid fisket 1 mai.

Navn: Torleif Dato: 20.08.2015
Melding:
Eg må korrigera meg litt, der er teke 3 laksar nedom fossen og 12 oppdrett på dei to rettane. På rett nr.2 kan ikkje eg sjå der er fiska. Eg er snart 83 år nå og har fiska i elva sidan eg var gutonge og det var heilt vanlegt med opning 1 mai. Men når det tok slutt kan eg ikkje minnast. Men det skal eg nok finna ut når eg får litt tid på meg. I Årdalselva skal dei opna fiske 15 mai til neste år meiner eg att eg såg. Der har det vell vore 1 juni. Det er ei elv som er svært så lik vår med gyte bestand mål.

Navn: Arild Dato: 20.08.2015
Melding:
Det så va meiningå mi var att forvaltniga må styrast utifrå fakta,ikkje utifrå nåke dykkarar så blåse igønå elva på 2.5 timar.Ein trenge ikkje vara rakettforskar for og fårstå detta,altså fakta,ikkje ka me trur.

Navn: david danielsen Dato: 20.08.2015
Melding:
Hvilken årstall var åpningen 1 mai? Og Arild, eg tvile ikkje på tallene eller arbeide du gjør, men så lenge dei så regulere elva bruke dykkerene sine tall gjør eg og det

Navn: Torleif Dato: 19.08.2015
Melding:
Det er i allefall ikkje rettane 1 og 3 nedom fossen som har teke seg grådigast av den store laksen. På rett nr. 1 er der teke 4 laks og 11 svidder nedom fossen på land. På rett nr. 3 er der teke 1 laks og 1 svidda til avliving. I tilegg er der avliva 11 oppdrett på dei to rettane. Og dette har vore det beste året etter at den blei opna etter fredinga. På dei tri andre åra etter fredinga er der sikkert ikkje teke så mykje fisk tilsaman etter at blei slutt på fredinga. Dersom det skal vara litt inntresant for dei rettene og vara med i Elveeigarlaget kan dei ikkje diskreminerest lengre. Men det kom allerede skjeift ut i starten då det blei slutt på fredinga. Ut gans punkte skulle vore 1 juli, to veker føre og to veker etter. Då fisketida før var 1 mai til 1 september.

Navn: Jan Hansen Dato: 19.08.2015
Melding:
Fiske burde utvides i august, ikke i juni. Som Roy J. regna ut er det stor forskjell mellom fisken som tas opp (snitt 4,2 kg) og den som slippes ut (1,9 kg). Vi driver med andre ord seleksjon i retning kortere opphold i sjøen, tidligere kjønnsmodning og mindre størrelse på laksen. Dvs. i retning smålakselv. Derfor burde vi ikke tatt mer av den store junilaksen og derfor burde vi hatt en døgnkvote på to stykk hvis den første laksen var svidde. Da ville forholdet mellom størrelse på fisk som tas ut og fisk som slippes ut blitt bedre. Sesongkvote i tillegg: F.eks. et sted mellom seks og åtte laks i sesongen. Evt. åtte til mot dugnadstimer (to eller tre per fisk) eller 500 kr per fisk til et kultiveringsfond. Når det gjelder pH oppforbi Låkafossen så trodde jeg at den var på rett veg. Det har også skjedd en del kalking i utmarka ved Fjellgardsvatnet. Noen som har aktuelle tall?

Navn: Arild Dato: 19.08.2015
Melding:
976 passeringar i tellaren.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test