Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Morten Gjerde Dato: 22.06.2024
Melding:
Hei,eg er klar over at dette er til lita trøyst for alle som blir ramma av den brått innførte fiske stoppen,som blant mange elver, også gjeld Vikedals elva.Men eg vil refundera fiskekort kjøpt i Sone 11,og som blir ramma av denne stenginga. Men treng litt tid til,og få oversikt over dette i samarbeid med Elveguiden.no. Skal koma med litt meir info om dette når me får litt meir oversikt over situasjonen ,som kom litt brått på. Helsing Morten Gjerde

Navn: Torleif Grimås Dato: 22.06.2024
Melding:
Nå er elva her stetngt for all fiske de har Miljødikterate bestept. For de er forlite gytefisk av laks i elva , Så må nå alle klutar sejgast inn fo å få Laksetrap i Låka fossen . Både styre og elveegerar trø til for og til , og dei fikerane som lika å fiska lakss ,då eg er så opp iåra er de bare penger eg kan bidra med .

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 21.06.2024
Melding:
Hei,me har bedt administrator for nettsida om og fikse dette.

Navn: Håkon Dato: 21.06.2024
Melding:
Siden Vikedal nå er stengt, så er det vel fornuftig å endre på forsiden til Vikedalselva, at det er stengt for fiske i elva. Sånn som det står nå, så er det åpent for fiske enda.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 21.06.2024
Melding:
Miljødirektoratet har i dag fattet vedtak om stans av fiske i Vikedalselva med ikrafttredelse fra kl. 24 natt til søndag 23. juni.

Navn: Tor Egil Holmedal Dato: 16.06.2024
Melding:
Jeg klarte dobbel registrere fangst. Riktig er en på 2,5kg c&r og en tatt på 6,2kg

Navn: Torleif Grimås Dato: 15.06.2024
Melding:
Hei,den størstørste elveigaren i Vikedalselva har meldt seg inn iElveegarlaget nå Bjørn Kjtetil Skipevåg .Han ersvrt intresert i å få Lasetrapp i Låkafossen. Slk som eg kjner han er de ein kar som får saker å ting gjort. Eg, meina få alle elveigarane over fossen iLåkafssn med i Elvegarlaget så vill dei og vara på driva gjenom ei trapp Lakafossen. Velg eigrupesom arbeda med den saka der Bjørn kjetil er me og helst ein fråstyre som er me og ein eller to ovom Låkaofssen er me. Eg, er klarover at de blir mykje papir arbeid med de med søknerar her og der. Eg, meina og at nå har hat store innteker frå der kom frapp i Opsalfossen all egierane i Vidafjordkomune som dei låte betalt si der kom trapp der. Vindafjordkommune ein store sum med penger til trapp i Låkafossen. Eg, håpa at foretnigar og bedrifter trøtil med litt penger til trapp i Låkafossen, Nå er laksen rødlista så då må vel og Mljøfonde trør til med mykje penger til trapp i Låkafossen.Eg, håpa på at og enkel personar trør til med litt penger til trapp låkafossen de gjer i allfal eg.

Navn: Elveigarlaget v/styret Dato: 14.06.2024
Melding:
Hei,då nermar det seg sesongstart for fiske. Me vil gjenta oppfordringa om at det blir tatt skjellprøvar av all avliva fisk.Posar for skjellprøvar fåes på Joker Vikedal. Ellers er det posar utplassert i fiskebua til Billy Grimaas, på Ørnesbrua,og i fiskebua på sone 11,Ørnes. På nemde plassar er og postkassar for levering av prøvar, i tillegg til kassen på gamle kommunehuset.Viktig at vi får inn så mange prøvar som mulig.I år har me også fått ein til desinfeksjons stasjon. Denne er hjå Billy Grimaas ved sanitærbygg til camping plassen hans.Som tidlegare er det og desinfeksjon stasjon på sone 11,Ørnes. Stasjonene er meint til bruk for alle som fiskar i elva.Då gjenstår det berre å ønskja lukke til med årets sesong. Helsing Vikedal Elveigarlag v/styret

Navn: David danielsen Dato: 14.06.2024
Melding:
Ser det er 28 filmer som ikke er gjennomgått. Vi er vell bak fjoråret på antall laks? og det med historiens beste oppvandringsforhold. Men det er bare håpe det siger litt mer på utover juni.

Navn: Torleif Grimås. Dato: 13.06.2024
Melding:
Der er gåt mykje fisk gjenom tellaren,mend de er og mange tome bilder De må Styse i Elveigalaget fjerna så en får de retetalet.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test