Gjestebok

Her kan du legge igjen en liten hilsen.

Ditt navn:
Skriv æøå : (hindrer spam)
Din melding:

Navn: Torleif Dato: 14.09.2023
Melding:
Dette trur eg ikkje på Gunnlev, at laksen går ner og oppatt i gjenom tellaren fleire gonger, det er heilt normalt at der går laks som feilvandra,og det er berre bra det at der ikkje blir formykje innalv.

Navn: Gunnleiv Dato: 13.09.2023
Melding:
En bør ikkje ta for gitt at det er mye laks i elva selv om telleren viser et greit resultat nå, mange av laksene kan gå ned igjen og opp flere ganger. dette er mye mer normalt enn mange tror, eller vil tro. flere av fiskene som gikk opp i juli var fettfinne klippet, da kan også flere av de som ikke var klippet ha feilvandret, ofte finner fisken dette ut og går ut i sjøen igjen. (ps den går ikke ned telleren igjen, den tar et av løpene som har mest vann)

Navn: Torleif Grimås Dato: 10.09.2023
Melding:
Fremdels går der ny laks gjnom tellaren ser eg, så nå må det vara meir en nok gytefisk i elva.

Navn: Flemming Dato: 11.08.2023
Melding:
Gjekk nå med ein kompis sin tlf. Kan du endre til riktig dato Kjetil?

Navn: Kjetil Dato: 10.08.2023
Melding:
Hei Flemming, ser ingen SMS fra deg, har du sjekket at du har benyttet kodeord Vikedal (med mellomrom etter kodeordet) og at du har mottatt bekreftelse på innmeldingen? Eksempel melding til send til nr 2300: Vikedal 13 7 Flemming Lothe

Navn: Flemming Lothe Dato: 10.08.2023
Melding:
Hei! Fungerer ikke sms innrapportering? Gjelder laks Sone 13 9.august. Laksen var 7 kilo

Navn: Kristian Ferkingstad Dato: 10.08.2023
Melding:
Sone 12, 2,5kg Kristian Ferkingstad skal være c&r

Navn: OlafK Dato: 09.08.2023
Melding:
Jeg er nestformann i den lokale skeptikerforeningen, med håp om å overta lederjobben når den blir ledig. Men det kommer nok ikke til å skje, er jeg redd. Når det gjelder skadene på laksen så tror jeg fremdeles dette blir påført i trappa når fisken står tett og skal gå forbi "neste"hjørne, jeg ville ihvertfall tatt en runde og sjekket kamrene for skams skyld. Det er jo forholdsvis små avskrapinger av skjell jeg snakker om, og ofte på samme plass. Disse skadene kommer ikke av kobbe, de gjør bedre jobb enn som så. Samme med garn, de lager mere merker enn dette hvis fisken først sitter såpass at slike avskrapinger oppstår og likevel kommer seg løs. Jeg kjenner ikke detaljene på trappa, men er det mulig å stenge vannet slik at den kan inspiseres i en tørkeperiode utenom når det skal fisk igjennom, såklart?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.08.2023
Melding:
Ref. Innlegg fra Torleif. Her viser det seg at noen video passeringer ikke er blitt lagret på server grunnet manglende server kapasitet (full server). Dette skal nå være fikset og video passeringer blir igjen lagret og tilgjengelig. Aktuelle passeringer som vi ikke har video på blir registrert som «Uklassifisert» og tatt med i innrapporteringa til Statsforvalteren.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.08.2023
Melding:
Vi har mest tro på at skadene skyldes at ved lav vannstand tidlig i sesongen, så oppholder laksen seg over lengre tid i fjord bassenget. Her blir den utsatt for mye lus, garnfiske (både på veien inn og i selve fjorden), samt at vi tror også at kobben kan ta for seg i fjorden om laksen oppholder seg her over tid. Sammenligner vi oppgang i første del av sesongen mot siste del, så ser vi lite skade på laksen som har gått opp de siste ukene. Vannstanden har stort sett vært bra i de siste 3-4 uken og vi mener laksen går da rett på elva. Videoene viser mye lus på en del av fisken og vi ser også typiske garn skader i hode på en del laks. Om fisken ble skadet i trappa, så mener vi dette hadde vist gjennom hele sesongen og vi hadde sett «ferskere» skader på fisken.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test