Gjestebok

Her kan du legge igjen en liten hilsen.

Ditt navn:
Skriv æøå : (hindrer spam)
Din melding:

Navn: Torleif Dato: 17.05.2019
Melding:
Etter som eg forstår skjellprøveanalysen står det helst dårlegt til med genene til laksen i elva her. Det kan eg mest ikkje forstå korleis det heng saman. I alle år der har blidt fiska i elva har der vore svært lite oppdrettsfisk i elva ovom Opsalfossen. Nedom denne fossen har der til tider blidt fiska store mengder med oppdretts fisk, men der gyt jo ikkje laksen, det er i så fall svært sjelden. Nå er det i fleire år elva har vore freda så det kan henda der kan ha lurt seg opp ein del oppdrett i dei åra, men det får ein nå alldri greie på. Men at det skulle bli så dårlegt på grunn av fredinga skulle ein mest ikkje tru.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.05.2019
Melding:
Da har vi fått lagt ut skellprøveanalysene fra sesongen 2018 under menyen «Skjellprøver». Vi håper dette bidrar til å øke interessen blant både grunneiere og fiskere rundt teamet «Genetisk integritet» i Vikedalselva. Et enkelt fiskeskjell kan forteller mye om laksens liv i Vikedalselva.

Navn: Torleif Dato: 12.05.2019
Melding:
Der kjem vell neppe fisk opp nå så lita som elva held seg nå. Men det er nå bra tellaren er på plass dersom den skulle auka opp.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 11.05.2019
Melding:
Telleren er nå reparert og installert i trappa. Det gjenstår fortsatt litt arbeid før vi har bildene live på nettet, men fisk som passerer blir nå registrert lokalt inntil videre.

Navn: Torleif Dato: 06.05.2019
Melding:
Nei, 1 juni ville vell gitt ca. 8 døger meir fiske, rydda ut laksen med det kan nok ikkje henda. Men det ville vara eit godt tiltak for å roa ned fiskerane så dei held seg i elva her. Nei Roy, dorginga vill nok ikkje vara noko stor trusel for laksen, men det er reglene eg ikkje lika. At dei skal kunna fiska frå første dagen laksen kjem inn til kysten utan begrensing. Eg har høyrt både titt og ofte at nå får dei mykje laks på utsida av Karmøy med fleire laksar på båten. Så du Roy må nok ikkje ha vore på rette plassen i rett tid. Nå ville vell ikkje så mange av dei laksane komme inn i elva her, men det eg meina er feil at dei skal kunna fiska heilt gratis utan og gjeva noko tilbake til elvane. Nå er vell kilenøtene ein støre trussel mot laksen, men eg veit ikkje korleis det er nå, men før i tida måtte dei som dreiv med nøter betala lakseskatt og dei pengene etter som eg minnest skulle komma elvane til gode. Slik meina eg det og skulle vara for dei som driv med dorging og ikkje vara heilt gratis. Der er mange av dei som driv med dorging som alldri set sin fot i ei elv så dei legg at penger der heller.

Navn: Roy Dato: 05.05.2019
Melding:
Tror nok de fleste er enig med deg Torleif. Elveeigarlaget bør åpne for flere fiskedøgn og det er ikke så viktig med større uttak men det er mye å gå på. Får håpe det skjer i den nye forvaltningsperioden ( trodde det var fra i år) Det er en oppgang på snitt 1000 laks i sesongen, og uttaket er i snitt 150 - 200 laks. Uttaket kan vær opp mot 400 laks og en gytebestand på 600 som er godt innenfor.Men uttaket blir aldri så høgt om fiskesesongen starter 1 Juni. Det er også en tanke at de lave gytebestandene i 2008 2009 med 189 laks og 86 laks som dykkeren såg og som førte til stengd elv ga en oppgang 5 år etter på 1000 laks! Når det gjelder dorgin, så er vel ikke det noe trussel. Har dorget i haugevis i ungdommen, aldri fått en laks. Tror ikke det var noen laks som såg på sluken en gang.

Navn: Torleif Dato: 05.05.2019
Melding:
Litt om det eg minnest og litt undring. Før i tida starta fiske i elva 1 mai og held på til 5 september,ikkje alltid der blei teke fisk så tidlig, men folk fekk kløen av seg. Ute på vika blei der jo teke store mengder fisk i nøtene år etter år. Så mykje fisk som der blei teke blir der nok alldri teke i elva. Men likevel må der ha vore nok gytefisk i elva, elles hadde det fiske død ut av seg sjølv. Nå for tida må ein fint venta til rundt 15 juni før ein får prøva lukka i elva. Endå om ein berre får fiska fire dagar i veka og med ein fisk i døgere. Eg skulle mest tru det kunne vara rom nok for å byrja fiske 1 juni med dei store begrensigane i fiske. Og med midtsummar evaluering skulle ikkje det vara noko fare for bestanden. Nå reise fiskerane til andre elvar som opna mykje før og elveeigerane her taper penger, og det spørs om dei fiskerane kjem til bake til elva her med dei strenge krava her er. Og det som eg undra meg på er at ute på sjøen kan ein dårga etter laksen så snart den kjem inn til kysten, og der kan dei taka så mykje laks dei berre får tak i kvar einaste dag. Og desse slepp unda med å kjøpa fiskekorta og. Dette er ikkje rettferdig, det er i elvane heile grunnlage for laksen blir lagt.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 04.05.2019
Melding:
Når det gjelder video telleren, så har litt reparasjonsarbeid og tilpasning av nytt utstyr som må på plass. Vi håper å få telleren opp å gå i løpet av neste uke.

Navn: Arild Dato: 27.04.2019
Melding:
Nei ikkje så eg vett om,han er observert på sjøen.

Navn: David Danielsen Dato: 27.04.2019
Melding:
Sett fisk i trappene?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 
Gilje Web