Gjestebok

Her kan du legge igjen en liten hilsen.

Ditt navn:
Skriv æøå : (hindrer spam)
Din melding:

Navn: David Danielsen Dato: 06.03.2019
Melding:
Bare ett lite innspill før elveierlag skall ha møte, jeg er egentlig tilhenger av fang og slipp. Men hadde det vært en ide og la fang og slipp telle på kvoten når elva går over 18 grader. Dette for og unngå en masse fang og slipp fiske med moderat/dårlig overlevelse som ikke blir tatt hensyn til ang beskatning

Navn: Kjetil Dato: 17.02.2019
Melding:
På grunn av nylige systemoppdateringer kan det være ting som ikke virker som vanlig på siden. Om dere kommer over feil på siden, er det fint om dere gir beskjed til meg på mail eller her i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 16.11.2018
Melding:
Med dei tala skulle det i allefall vara meir enn nok gyte fisk i elva. Om ein ser heilt bort frå sviddene er der endå nok. Og eg har nå lita tru på at dei har sett alle laksane i elva, om dei hadde gode forhåld til å tella.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 14.11.2018
Melding:
Foreløpige resultater fra tellingene er 540 laks, fordelt på 167 smålaks, 324 mellomlaks og 49 storlaks, og 220 sjøaure. Sjøauren var mest sannsynlig ferdig med gytingen og en del kan være gått ut igjen. På forrige telling i 2016 var det 564 laks, fordelt på 134 smålaks, 349 mellomlaks, 81 laks og 371 sjøaure.

Navn: Arild Dato: 14.11.2018
Melding:
Var i trappene på sist lørdag,det går fisk ennå.Såg 3 laksar som ikkje var gamle,og ei svidda så var brune blir spennande å høyra telleresultatene.

Navn: David Danielsen Dato: 13.11.2018
Melding:
Har det vært telling i elva?

Navn: Vikedal Elveigalag v/styret Dato: 09.11.2018
Melding:
Til info: Rådgivende Biologer AS gjennomfører ungfiskundersøkelser med elektrisk fiskeapparat i dag og morgen (9. og 10. november). Arbeidet utføres i forbindelse med kalkingsovervåkingen av dette vassdragene, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen har gitt løyve til gjennomføringen. De vil også samle inn bunndyr, dette vil også skje på kveldstid ved hjelp av hodelykt.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 07.11.2018
Melding:
Til informasjon, så vil Uni Research miljø foreta telling i Vikedalselva i den nærmeste fremtid. I den anledning vil det være dykker i elva fra Låkafossen og nedover til sone 1. Info og resultat av tellingene vil bli lagt tilgjengelig på nettsiden, så snart offisielt resultatet foreligger.

Navn: Torleif Dato: 16.10.2018
Melding:
Dei får det til i Stjørdalselva ser eg, der har dei fiska 32 stamlaks som skall bli fedre til yngel som skall setjast ut over anadrom strekning.

Navn: Torleif Dato: 16.09.2018
Melding:
Eg ser der er melde inn tri laksar den 31/8, i så fall er dei fiska etter fredninga. Eller er dei gløymde og bli innmeld i rett tid. Så lura eg og på med det same om tellaren er montert ned nå.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 
Gilje Web