Gjestebok

Her kan du legge igjen en liten hilsen.

Ditt navn:
Skriv æøå : (hindrer spam)
Din melding:

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 10.12.2021
Melding:
FISKETELLING 2021: Resultatet ble i år beskjedne 325 laks, fordelt på 84 smålaks, 202 mellomlaks og 39 storlaks. I tillegg 429 aure, samt tatt ut 2 Regnbueaure ved utløpet. På grunn av stor vannstand ble tellinga utført seinere en vanlig og vi regner med at en del fisk er trekt ut av elva igjen, da spesielt sjøauren, men også laks. Det ble telt 30 gyteferdig laks nedenfor Opsalsfossen.

Navn: øivind Dato: 11.11.2021
Melding:
er det noen som har fått opp regnbue fra rømmingen på skigelstrand? Og i tilfelle kor er det mulig å fiske etter denne?

Navn: Torleif Dato: 02.11.2021
Melding:
Er tellaren teken ned nå eg såg ein stor hanlaks som var på veg opp, eg trur nok at dersom elva fell meir nå fer regnbågeauren og opp.

Navn: Torleif Dato: 13.09.2021
Melding:
Ja, nå går der store fiskar gjenom tellaren skal eg sei.

Navn: Kjetil Dato: 27.08.2021
Melding:
Da ser det ut til at det flyter videre, siste passeringer er også lastet opp nå.

Navn: Kjetil Dato: 27.08.2021
Melding:
Hei, telleren står der, ser eg har kontakt med kamera også hos meg, mulig det er en Windows oppdatering som stopper PC-en som laster videre bildene, skal ta en tur ned å sjekke.

Navn: Torleif Dato: 27.08.2021
Melding:
Er, tellaren teken inn nå ? I så fall tykkjer eg det var tidlig. Der kjem sikkert opp ein god del laks fremdeles når regne kjem. Pukkelen kan og gå gjenom tellaren, dersom eg minest rett fekk K. L. Hamre pukkel oppe på Halingstastryka for 4 år sidan. Så, dersom tellaren er på plass kan ein jo og følga med på om der går pukkel lengre opp i elva.

Navn: Roy Dato: 25.08.2021
Melding:
Såg en pukkel ovenfor sagbruket på mandag som gravde gytegrop, fikk grabbet tak i den. Det var en hofiskk som hadde gytt. Det viser at den gyter tidlig.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 23.08.2021
Melding:
OPPDATERT INFO: Vikedal Elveigarlag gis med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven § 13, tillatelse til å fange pukkellaks uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av samme lov. Tillatelsen gjelder uttak av pukkellaks med stang og not frem til og med 31.08.2021. Metode/utstyr: Tillatelsen gjelder bruk av stangfiske, not og håv. Ansvarlig i felt: Tillatelsen gjelder for Bjørn Ove Helgesen og medarbeidere under hans ledelse. Koordinator i felt er Jostein Hallingstad og interesserte medarbeider bes ta kontakt med Jostein på tlf. 932 23 545 eller mail josthall@gmail.com.

Navn: Torleif Dato: 23.08.2021
Melding:
Ja,ja eg titta lit tilbake på året før, og det eg ser er at til nå er der gått like mmykje laks gjenom tellaren som i heile fjoråret. I fjor blei der fiska opp 263 laks tilsamen i år 163 akurat 100 laks mindre. Ein kan jo skulda på lita vatnføring i år , men der var jo ein lengre periode med lite vatn i elva i fjor og. Utvidinga av fiskesesongen i år gav ikkje dei heilt store resultate 7 laks og 9 svider. I, fjor var der nok mykje meir snø i fjella i år fekk ein ikkje hjelp av snøen. Eg, forstår ikkje kvifor ein ikkje kan byrja fiskinga tidligare i denne elva til dømes 1 juni, då kunne ein håpa på å få meir hjelp av snøen. Ja,ja det må nå vara meir en nok gjyte fisk i elva i år, der kjem nok meir laks opp når regne kjem. La fara hen la gå, dette var sikkert sista året eg med elva stå å fiska få.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 
Gilje Web