Vikedalselva 

 - Laksefiske -

15.06.2019 - 15.08.2019

Vikedalselva ligger i Nord-Rogaland ved Krossfjorden i Sandeidsfjorden. Den lakseførende delen, strekker seg fra Vikedal sentrum til Låkafoss (ca 10 km opp i Vikedalsdalen). Elva renner for det meste rolig med dype høler og avbrutt av 4 fosser og et sammenhengende strykparti på ca 1 km. Snitt- bredden på elva varierer mellom 20 - 30m.

Vikedal Elveeigarlag
Org.nr 914 532 094

Største fisk 2018


11.2 kg laks tatt av
Kristen Borum i sone 5.


Idyliske Vikedal ligger i Vindafjord kommune i Rogaland

Vikedal har god kapasitet på overnatting med tre camping plasser, i tillegg
til hytteutleige i distriktet. Fine muligheter for fotturer i fjell og skog.

Vannføring / Vanntemperatur / Værmelding
Vannføring siste 2 mnd:
Vannføring siste uke:
Vanntemperatur siste 2 mnd:
For andre andre tidsperioder eller verdiar, sjå NVE's Sildre tjeneste: http://sildre.nve.no/Station/38.1.0
Gilje Web