Største laks 2017


Laks på 10.4kg tatt av
Arild Fagerland
23. juni 2017


Vikedalselva 

 - Laksefiske -

15.06.2017 - 15.08.2017

Grunna stor aurebestand, anmodar me
om å ikkje bruke mindre enn 2/0 krok.
Vikedal ligger i Vindafjord kommune i Rogaland
ca 6 mil fra Haugesund.
God kapasitet på overnatting med tre camping plasser hvor to av de ligger ved den 800m lange sandstranda.
Det er god dekning på hytte utleige i distriktet.
Fine muligheter for fotturer i fjell og skog.

Vannføring siste 2 mnd (Fra NVE.no):
Vannføring siste uke (Fra NVE.no):
Vanntemperatur siste 2 mnd (Fra NVE.no):
For andre andre tidsperioder eller verdiar,
sjå NVE's Sildre tjeneste:
http://sildre.nve.no/Station/38.1.0

Gilje Web